Pasākumu kalendārs

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde
19-07-2017
Gulbene

19.07.2017. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde, sākums plkst. 13.00.

Darba kārtības projekts

1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
4. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
5. Informācija par sociālo darbu novadā.