Pasākumu kalendārs

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde
19-07-2017
Gulbene

19.07.2017. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde, sākums plkst. 15.00. Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtības projekts

1. Par Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja darbības un attīstības stratēģijas 2017.-2022.gadam apstiprināšanu.

2. Par grozījumu veikšanu Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā.

3. Par Gulbenes novada domes 2017.gada 27.jūlija noteikumu Nr._ ”Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensāciju piemērošanas kārtību Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” izdošanu.

4. Informācija par Gulbenes novada domes dalības lietderību biedrībā “Gulbenes Kikboksa. Spēkavīru. Pauerliftinga.” Sporta klubs.