Pasākumu kalendārs

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde
22-11-2017
Gulbene

22.11.2017. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde, sākums plkst. 13.00.

Darba kārtība

1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
4. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
5. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
6. Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
7. Par grozījumiem Gulbenes novada sociālā dienesta veco ļaužu dzīvojamās mājas nolikumā
8. Par grozījumiem sociālās dzīvojamās mājas ’’Blomīte” nolikumā.

Pirmie seši jautājumi skatāmi sēdes slēgtajā daļā. Sēdes atklātajā daļā tiks skatīts 7. un 8. darba kārtības punkts.