Pasākumu kalendārs

Darba sanāksmes, tikšanās
22-11-2017
  • Gulbenes novada domes Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītājs Z.Skopāns Cēsīs piedalās Cēsu novada pašvaldības un SIA “Integrētās Audzēšanas Skola” organizētajā seminārā par latvāņu ierobežošanu.
  • Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" speciālisti Alūksnē piedalās Igaunijas-Latvijas programmas projekta "Zaļais dzelzceļš" (Green Railway) tematiskajā seminārā "Kā attīstīt Zaļo dzelzceļu lauku teritorijās?".
  • Gulbenes novada kultūras darbinieku ikmēneša sanāksme.
  • Gulbenes novada domes Administratīvās komisijas sēde.
  • Gulbenes novada bāriņtiesas telpās notiek ikmēneša atbalsta grupas tikšanās audžuģimenēm.
  • Gulbenes novada Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde.