Pasākumu kalendārs

Finanšu komitejas sēde
23-11-2017
Gulbene

23.11.2017. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde, sākums plkst. 9.00. Komiteju sēdes ir atklātas.

 1. Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības grāmatvedības politikā
 2. Par Gulbenes novada domes 2017.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr........... „Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" pakalpojumu cenrādis” apstiprināšanu
 3. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā „Par maksas pakalpojumiem Gulbenes novada sociālās aprūpes centrā „Tirza”” (protokols Nr.5, 23.§)
 4. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā „Par Gulbenes novada domes un pagastu pārvalžu maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.16, 33.§)
 5. Par mērķdotācijas pašvaldību ceļu fonda rezerves izlietojumu un programmas 2017.-2019. gadam apstiprināšanu
 6. Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Nākotnes ielas Gulbenē pārbūve”
 7. Par projekta „Meliorācijas sistēmas atjaunošana Beļavas pagastā” pieteikuma iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā apakšpasākumā “Ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” un līdzfinansējuma nodrošināšanu
 8. Par projekta „Meliorācijas sistēmas atjaunošana Stradu pagastā posmā no īpašuma „Ziediņi” līdz īpašumam „Atmiņas”” pieteikuma iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā apakšpasākumā „Ieguldījumi lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” un līdzfinansējuma nodrošināšanu
 9. Par projekta „Meliorācijas sistēmas atjaunošana Stradu pagastā no īpašuma „Dālderi” līdz īpašumam „Krustalīči”” pieteikuma iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā apakšpasākumā „Ieguldījumi lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” un līdzfinansējuma nodrošināšanu
 10. Par projekta „Meliorācijas sistēmas atjaunošana Stradu pagastā no īpašuma „Ceļmalas” līdz īpašumam „Krustalīči”” pieteikuma iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā apakšpasākumā „Ieguldījumi lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” un līdzfinansējuma nodrošināšanu
 11. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā “Par vēlētāju parakstu apliecināšanu”
 12. Par likvidētas komercsabiedrības nedzīvojamo telpu un zemes nomas maksas parāda izslēgšanu no uzskaites
 13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
 14. Par amatu savienošanas atļauju
 15. Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu
 16. Par Gulbenes novada domes 2017.gada 29.novembra noteikumu Nr.___ „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas aprēķināšanas metodika Gulbenes novada pagastu pārvaldēs” apstiprināšanu