Pasākumu kalendārs

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde
17-01-2018
Gulbene

17.01.2017.Dīķa ielā 1 notiks Gulbenes novada domes Sociālo un veselības komitejas sēde, sākums plkst. 13.00.

Darba kārtība

1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
4. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
5. Par saistošo noteikumu „Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam” atcelšanu.

Sēdes atklātajā daļā skatāms 5. darba kārtības jautājums.