Pasākumu kalendārs

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde
14-02-2018
Gulbene

14.02.2018. Dīķa ielā 1 Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde, sākums plkst. 13.00.

Darba kārtības projekts

1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
4. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
5. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
6. Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
7. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 22.februāra saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Gulbenes novada domes 2012.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.30 “Par veselības aprūpes pabalstu Gulbenes novadā” izdošanu.
8. Informācija par dzīvokļu īrnieku parādiem un brīvajiem dzīvokļiem (S.Sīmanis, G.Āboliņš, L.Slaidiņa)
9. Informācija par Starpinstitucionālās komisijas darbību (S.Sīmanis).

Publiski skatāms tikai 7. darba kārtības jautājums.