Pasākumu kalendārs

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde
21-03-2018
Gulbene

21.03.2018. Dīķa ielā 1 Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde, sākums plkst. 13.00.

Darba kārtība

1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.

4. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.

5. Par Gulbenes novada domes 2017.gada 28.decembra lēmuma “Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” atcelšanu (protokols Nr.17, 2.§, 7.punkts).

Visi jautājumi skatāmi slēgtā sēdes daļā.