sujmas2016logo

Lauku atbalsta dienests 2016. gada septembrī pieņēma pozitīvu lēmumu attiecībā uz Gulbenes novada domes projekta “Šujmašīnas iegāde rokdarbu darbnīcai “Krāsains dzīpars Beļavai”” īstenošanu. Projekta mērķis- veidot jaunas prasmes un iemaņas ar rokdarbu tehniku piedāvātajām iespējām, kā arī popularizēt pašgatavotu lietu darināšanu jaunatnes vidē. Lai sasniegtu mērķi, projektā bija paredzēts iegādāties šujmašīnu, kas dotu iespēju novada rokdarbniecēm radīt smalkus un tehnikām bagātākus darbus.

Projekta galvenās aktivitātes ir noslēgušās un šujmašīna ir iegādāta. Projekta kopējās izmaksas ir 1259,10 EUR, no tām 90% jeb 1133,19 EUR Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums un 10% jeb 125,91 EUR pašvaldības līdzfinansējums.

Šis projekts ir turpinājums 2012. gadā īstenotajam LEADER projektam "Krāsains dzīpars Beļavai", kura ietvaros tika iekārtotas mājīgas un darbu rosinošas telpas ar materiāliem. Jaunais projekts paver rokdarbu kopas dalībniekiem jaunas iespējas apgūt mūsdienu tehnoloģijas rokdarbu darināšanā, rokdarbnieces jau sākušas apgūt jauno programmējamo šujmašīnu – mācās pašas, aicina skolas bērnus un rokdarbu skolotāju, piedāvā jaunas iespējas.

Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Paldies Lauku atbalsta dienestam un biedrībai “SATEKA”!

Herunda Zuša,
projekta vadītāja