Mēs varam rīkoties, lai mūsu novadā saglabātu ekoloģisko daudzveidību un dabas tīrību. Mēs esam zaļš novads – 54% teritorijas aizņem meži, mēs esam iekļāvušies Eiropas Savienības kopīgajā aizsargājamo teritoriju tīklā – novadā ir noteiktas desmit Natura 2000 aizsargājamās teritorijas.

Mēs varam rīkoties, lai ap mums būtu savstarpēja sapratne, izglītojot sevi un dodot zināšanas sabiedrībai.

Pirmā mācību pusgada laikā Gulbenes novada valsts ģimnāzija ir aktīvi darbojusies, lai veidotu izpratni par globālās izglītības jautājumiem:

•             tikšanās un diskusijas ar 19 valstu pārstāvjiem Euroweek 2015 nedēļas ietvaros;

•             tikšanās ar absolventiem, brīvprātīgā darba veicējiem Eiropā un brīvprātīgajiem, kas par savu mītnes vietu uz laiku ir izvēlējušies Gulbeni, viņu pieredzes izzināšana;

•             tikšanās ar politologu Ivaru Ijabu par globāliem procesiem Eiropā;

•             aktivitātes videi draudzīgā dzīvesveida veicināšanai;

•             izglītojoša tikšanās ar kanisterapeiti Ingūnu Tihomirovu.

 

logo global

Aktivitātes organizētas projektas „Globālās izglītības sabiedrības veidošana”, līguma Nr. DCI-NSAED/2012/287-929, ietvaros. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

V.Vilde