Projekta “Globālās izglītības sabiedrības veidošana” ietvaros maijā, jūnijā tika realizēta sabiedrības iniciatīva “Senlietu ekspozīcijas ierīkošana “Dekteru” klētī, iesaistot Līgo, Daukstu, Stradu pagastu jauniešus”. 15. un 18. jūnijā notika intensīva gatavošanās senlietu ekspozīcijas atklāšanas pasākumam: tika spodrinātas un izvietotas senlietas ekspozīcijas telpā, 18. jūnijā gādātas meijas un Jāņu zāles pagalma noformējumam, izvietotas norādes, ierīkota orientēšanās trasīte, darbojās radošās darbnīcas, gatavotas pateicības, klāts cienasta galds, iestudēts pašu sacerēts skečs. Novakarē “Dekteru” sētā pulcējās vairāk nekā 100 interesenti, iniciatīvas dalībnieki un atbalstītāji, kuriem bija iespēja piedalīties senlietu ekspozīcijas atklāšanā un apskatīt iniciatīvas īstenošanas laikā iekārtoto senlietu ekspozīciju stallī, kurpīšu namiņu “Brīnumzeme” klētī. Pasākuma dalībniekus priecēja Līgo pagasta jauniešu vokāli instrumentālais ansamblis.

Gulbenes novadā iezīmēta vēl viena tūrisma vieta, kas stāstīs par senu un ne tik senu pagātni, par lietām, kuras raksturo mūsu identitāti, tautiskumu, laika ritumu, dzīvi tad un tagad, izmaiņām mūsos un apkārtējā vidē, materiālajām vērtībām. Iniciatīvas dalībnieki kopīgajās aktivitātēs attīstījuši globālās izglītības prasmes – spēju pielāgoties, strādāt komandā, pieņemt citādo, izrādīt iniciatīvu, iesaistīties. Apzinoties sevi, savu vietu, cilvēks var būt pārliecinošs arī globālajā pasaulē.

Pateicamies mājas „Dekteri” saimniekiem, vietējiem Daukstu pagasta, iedzīvotājiem, Daukstu pagasta pārvaldei, bibliotekārēm Laimdotai Ostrovskai, Andai Krimai Gulbenes novada domes darbiniekiem par ieinteresētību senlietu ekspozīcijas izveidē!

Stāķu attīstības biedrības
valdes priekšsēdētāja D. Šķēla

logo

Projekts „Globālās izglītības sabiedrības veidošana”, līguma Nr. DCI-NSAED/2012/287-929, tiek finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.