Jau trešo gadu Gulbenes novadā norisinās vasaras nometne Latvijas un diasporas bērniem. Lai nometni noorganizētu, biedrība “Dēms” iesniedza projekta pieteikumu Sabiedrības integrācijas fondā Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” konkursa ietvaros. Biedrība projektu īstenos sadarbībā ar Gulbenes novada domi, Rankas pamatskolu, Rankas attīstības biedrību un Northemptonas Latviešu nedēļas nogales papildskolu „Sprīdītis”.

Projekta ietvaros laikā no 2017.gada 31.jūlija līdz 7.augustam Rankas pamatskolā notiek vasaras nometne Latvijas un diasporas bērniem „Stūru stūriem tēvu zeme!”. Nometnē piedalās 30 bērni no 7 valstīm: Latvijas, Igaunijas, Maltas, Anglijas, Īrijas, Krievijas un ASV.

            Nometnes ietvaros plānotās aktivitātes vērstas uz latviešu valodas, kultūras un vēstures apguvi. Visas nometnes aktivitātes norisināsies latviešu valodā, bet papildus tam katru dienu būs atsevišķas radošas nodarbības (rotaļas, spēles) valodas apguvei. Lai izzinātu Latvijas 4 kultūrvēsturiskos novadus, nometnes laikā ieplānotas ekskursijas uz šokolādes darbnīcu, netradicionālo lauksaimniecības dzīvnieku audzētavu (Vidzeme), uz senlaiku mūzikas instrumentu muzeju – darbnīcu Gaigalavā, podnieka darbnīcu (Latgale), Likteņdārzu, amatu centru „Mazā kāpa”, radošo māju Koknesē (Zemgale). Latviešu kultūras apguvei nometnes laikā plānots iepazīstināt ar dažām amatu prasmēm, dziesmām, dejām, rotaļām un mutvārdu folkloru.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

sab dem log

Vita Lāčkāja-Krūmiņa,
Gulbenes novada domes projektu vadītāja