3.martā Gulbenes novada dome un jauniešu centri stadionā pie Gulbenes sporta centra organizē veselīgas komandu sporta spēles bērniem un jauniešiem "Superknaģis". Dalībnieku ierašanās un reģistrācija no plkst. 14.30, sacensību sākums plkst. 15.00.

Sporta disciplīnas: lakross, desas, mobilais tūrisms, disku golfs, orientēšanās un svara stieņi, zumba.

Pasākums notiks ārā, tādēļ tiks gādāts arī par siltu dzērienu un uzkodām.

Nolikums

 

Aktivitātes tiek organizētas projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” ietvaros.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

logo ESF mazs