gmd1704Latvijas lepnums un spēks ir ģimenes. Tāpēc arī šogad no 11. līdz 13.maijam Gulbenes novada pašvaldība organizē Ģimenes dienai veltītas aktivitātes, kurās aicina iesaistīties ikvienu novada iedzīvotāju!

2.-23.maijs

 • Gulbenes kultūras centra vestibilā Gulbenes novada pirmsskolas vecuma bērnu un pedagogu lietišķās mākslas izstāde „Latvijai 100”.

11.maijs

 • 16:30-18:30 Gulbenes kultūras centra 3.stāva zālē bezmaksas informatīvs seminārs visiem novada iedzīvotājiem par veselīgu uzturu:
  • veselīga uztura pamatprincipi
  • veselīga ēšana – psiho-emocionālās labsajūtas rādītājs
  • mūsdienu uztura prasības - ātri un veselīgi
  • kādi ir 21.gadsimta uztura labirinti un slēptie riski
  • praktiski ieteikumi ikdienā noslogotiem cilvēkiem - uztura produktu iegāde, iepirkumu plānošana
  • kā orientēties veikalu produktu etiķetēs.

12.maijs

 • 17:00 Gulbenes sporta centrā un stadionā pie sporta centra Ģimeņu sporta svētki. Sacensību nolikums šeit. Komandas piesaka katras pārvaldes sporta organizators līdz 8.maijam. Būs aktivitātes arī tām ģimenēm un bērniem, kuras nepiedalās komandu ieskaitē.
 • 17:00-20:00 Gulbenes novada valsts ģimnāzijas ēdnīcā bezmaksas meistarklase veselīga ēdiena pagatavošanā: veselīgs uzturs un tā pamatprincipi.
  Dalībnieki dalīsies divās grupās. Pirmā grupa darbosies no plkst.17:00 līdz 18:30, savukārt otra grupa – no plkst.18:30 līdz 20:00. Vēlama iepriekšēja pieteikšanās līdz 3.maijam (t. 64474920). Pasākuma mērķis ir atraktīvā veidā attīstīt iedzīvotāju interesi un iemaņas veselīga uztura jautājumos un veselīga ēdiena pagatavošanā, motivēt viņus pielietot prasmes sadzīvē.

13.maijs

 • 18:00 Gulbenes kultūras centrā Gulbenes novada ģimeņu godināšanas pasākums „Ir svētki ģimenei” – Gulbenes novada pašvaldības Atzinības rakstu pasniegšana un muzikāli priekšnesumi.

ves2019

Aktivitātes tiek organizētas projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” ietvaros.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Gunta Krevica, Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste