Attēls28. aprīlī Gulbenes novada dome organizē bezmaksas peldēšanas nodarbību Balvu peldbaseinā senioriem (54+) un personām ar invaliditāti.

Pieteikšanās baseina apmeklējumam līdz 25. aprīlim, zvanot Astrīdai Saveļjevai – 28613326. Vietu skaits ierobežots. Priekšroka tiks dota tiem cilvēkiem, kuri nav apmeklējuši iepriekšējās peldēšanas nodarbības.

Nodarbība vienai grupai notiks plkst.10:00, bet otrai – plkst.18:00. Nodarbības ilgums – 1 stunda.

Izbraukšana uz Balviem tiks organizēta no Gulbenes kultūras centra iekšpagalma. Rīta grupa ceļā dosies plkst. 9:00, vakara grupa – plkst. 17:00.

Baseina apmeklējuma un transporta izdevumus segs Gulbenes novada dome no projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” līdzekļiem.

Projekta ietvaros īstenotas peldēšanas nodarbības arī janvāra, februāra un marta mēnesī. Aprīlī organizētās nodarbības ir pēdējās šajā pavasarī, peldēšanas nodarbības atsāksies 2017. gada rudenī.

 

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

logo ESF mazs

Informē Elīna Strode,
Gulbenes novada domes projektu vadītāja