Gulbenes novada dome (reģ. Nr. 90009116327) aicina pieteikties darbā uz Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra vadītāja amatu

Prasības pretendentiem

                - Augstākā izglītība (bakalaura grāds vai II līmeņa profesionālā augstākā izglītība);

                - Darba pieredze klientu apkalpošanas un dokumentu pārvaldības jomā;

                - Pieredze darbā ar elektronisko lietvedības sistēmu;

                - Valsts valodas zināšana augstākajā līmenī, krievu, angļu/vācu – sarunvalodas līmenī;

                - Teicamas datora lietošanas prasmes (MS Office programmas, Internet, elektroniskā lietvedības sistēma);

                - Prasme strādāt ar biroja tehniku;

                - Ļoti labas komunikācijas un saskarsmes prasmes;

                - Pārzināt darba pienākumu izpildei nepieciešamos normatīvos aktus;

                - Prasme plānot un organizēt savu darbu, strādājot patstāvīgi un komandā, lai precīzi un radoši  pildītu amata pienākumus.

Galvenie pienākumi:

- Organizēt Centra darbu un atbildēt par Centram noteikto uzdevumu izpildi, atbildēt par Centra funkciju veikšanu atbilstoši tiesību aktu, pašvaldības lēmumu un iekšējo normatīvo aktu prasībām;

- Pārstāvēt Centru tā kompetencē esošajos jautājumos;

- Noteikt Centra darbinieku pienākumus, tiesības, atbildības apmēru, uzdevumus un darba prioritātes un izstrādāt Centra darbinieku amata aprakstu projektus;

- Patstāvīgi iegūt, izvērtēt, pārbaudīt un sniegt apmeklētājiem informāciju par domes struktūru, nodaļām, darbinieku kompetenci un pilnvarām, par pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem, par valsts iestādēm; to sniegtajiem pakalpojumiem;

- Izstrādāt un iesniegt Pašvaldības administrācijas vadītājam un Nodaļas vadītājam priekšlikumus par Centra kompetencē esošajiem jautājumiem;

- Nodrošināt iekšējās kārtības ievērošanu.

Piedāvājam

- Stabilu atalgojumu, sociālās garantijas;

- Profesionālās pilnveides iespējas.

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti

- Motivācijas vēstule (uz l lapas);

- Īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV);

- Izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);

- Atsauksmes vai rekomendācijas (ja ir).

Pieteikuma dokumentus ar norādi “Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra vadītāja vakance” iesniegt personīgi vai elektroniski uz adresi: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, e-pasta adrese: , no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2017.gada 18.augusta plkst. 10.00.

Gulbenes novada dome sazināsies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti uz nākamo pieteikumu izskatīšanas kārtu.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu Gulbenes novada dome informē, ka:

- Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi.

- Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada dome, kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Tālrunis informācijai: 64474917; mob. 26559715