gerbGulbenes novada dome (reģ. Nr. 90009116327) aicina pieteikties darbā uz Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vecākā konsultanta kultūras jomā  amatu.

 (Profesiju klasifikatora kods 2421  01) 

Prasības pretendentiem:

- Augstākā izglītība kultūras jomā;

- Pieredze vadošā amatā vismaz 2 gadi;

- Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;

- Labas plānošanas, organizatora un komunikācijas spējas, loģiskā domāšana, mērķtiecība un prasme analizēt informāciju un patstāvīgi pieņemt lēmumus;

- Labas prezentācijas prasmes mutvārdos un rakstveidā;

- Spēja strādāt patstāvīgi un pieņemt lēmumus, augsta atbildība, augsta precizitāte, labas saskarsmes spējas;

- Prasmes strādāt ar datorprogrammām un interneta vidē;

- B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

                - Pieredze darbā pašvaldībā;

                - ES oficiālo svešvalodu prasmes.

Galvenie pienākumi:

-              Koordinēt novada kultūras iestāžu darbību;

-              Organizēt novada kultūras darba stratēģijas izstrādi un vadīt tās īstenošanu;

-              Sagatavot atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktiem un citiem dokumentiem;

-              Atbilstoši kompetencei izstrādāt plānošanas un normatīvo aktu projektus;

-              Analizēt kultūrprocesus un to norisi novadā;

-              Organizēt novada kultūras darbinieku profesionālo pilnveidi;

-              Koordinēt amatiermākslas kolektīvu piedalīšanos reģiona, valsts un starptautiskajos konkursos, skatēs un festivālos;

-              Plānot un organizēt dažāda līmeņa kultūras pasākumus novadā;

-              Izstrādāt kultūras jomas ikgadējo budžeta projektu;

-              Sekmēt kultūras dzīves norišu daudzveidību novadā;

-              Sniegt metodisku palīdzību un konsultācijas kultūras jomas jautājumos;

-              Organizēt Kultūras komisijas darbu;

-              Sagatavot lēmumu projektus izskatīšanai novada domes pastāvīgo komiteju sēdēs un novada domes sēdēs;

-              Sagatavot pārskatus, ziņojumus, atzinumus un lēmumu projektus tiešā vadītāja noteiktajos gadījumos un laikā;

-              Organizēt novada amatiermākslas kolektīvu piedalīšanos reģionālos un valsts kultūras pasākumos;

-              Kārtot dokumentus un lietas nodošanai iestādes arhīvā.

Piedāvājam

- Stabilu atalgojumu, sociālās garantijas;

- Profesionālās pilnveides iespējas.

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti

- Motivācijas vēstule (uz l lapas);

- Īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV);

- Izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);

- Atsauksmes vai rekomendācijas (ja ir).

Pieteikuma dokumentus ar norādi “Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vecākā konsultanta kultūras jomā vakancei” iesniegt personīgi vai elektroniski uz adresi: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, e-pasta adrese: , no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2017.gada 25.septembrim plkst. 15.00.

Gulbenes novada dome sazināsies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti uz nākamo pieteikumu izskatīšanas kārtu.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu Gulbenes novada dome informē, ka:

- Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi.

- Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada dome, kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

                Mēnešalga sākot no 1103,00 EUR.

Tālrunis informācijai: 64497722; 64497716