gerbbmpGulbenes novada Rankas pagasta pārvalde aicina darbā kultūras nama vadītāju uz nenoteiktu laiku. Pieteikums jāiesniedz līdz 24.01.2018. plkst. 12.00.

Pienākumi:

 • izstrādāt priekšlikumus pagasta kultūras dzīves veidošanai;
 • plānot kultūras pasākumu norises, sastādīt kultūras pasākumu plānu mēnesim, ceturksnim, gadam;
 • rūpēties par pasākumu mākslinieciskā līmeņa kvalitāti;
 • veidot sadarbību ar masu mēdijiem, informējot sabiedrību par pasākumiem un aktivitātēm. Nodrošināt pašvaldības mājas lapā aktuālu informāciju par kultūras norisēm Rankas kultūras namā;
 • organizēt profesionālas mākslas pieejamību pagasta iedzīvotājiem;
 • nodrošināt kultūras nama saimniecisko darbību - veikt lietošanā esošā inventāra, tērpu un citu materiālo vērtību uzskaiti, saglabāšanu, jaunu tērpu, saimniecisko materiālu un inventāra iegādi budžeta ietvaros;
 • kultūras nama darba organizēšana, vadīšana, pasākumu plāna sastādīšana un tā realizācija;
 • kultūras nama darbinieku (pulciņu vadītāju, tehnisko darbinieku) darba organizācija un pienākumu kontrole;
 • rūpēties par pasākumu mākslinieciskā līmeņa kvalitāti;
 • kultūras nama budžeta plāna sagatavošana apstiprināšanai, atbildība par tā izpildi;
 • savas kompetences līgumu sagatavošana ar citām iestādēm, sabiedriskām organizācijām un atsevišķām personām;
 • saimniecisku jautājumu risināšana Kultūras nama ēkas uzturēšanai;
 • sponsoru līdzekļu un projektu līdzfinansējuma piesaiste pagasta kultūras pasākumiem;
 • kultūras centru darbību reglamentējošu normatīvo aktu ievērošana.

Prasības:

 • augstākā vai vidējā speciālā humanitārā izglītība;
 • zināšanas un prasmes kultūras darba organizācijā (menedžmentā), organizatora dotības, prasme uzstāties publikas priekšā;
 • kultūras jomu reglamentējošu normatīvo aktu pārzināšana;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • prasme rakstīt un īstenot projektus;
 • svešvalodu (angļu vai krievu valodas) zināšanas vismaz sarunvalodas līmenī;
 • iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;
 • precizitāte, augsta atbildības sajūta;
 • komunikabilitāte, pašiniciatīva;
 • prasme racionāli organizēt savu darbu;
 • darba pieredze kultūras jomā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājam:

 • interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu,
 • iespēju sevi profesionāli pilnveidot, tai skaitā paplašinot zināšanas,
 • Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktās sociālās garantijas,
 • ērtu darba vidi.

Pretendentus lūdzam sūtīt CV un pieteikuma vēstuli pa pastu, norādot adresātu – Rankas  pagasta pārvalde, „Krastkalni”, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes  novads, LV-4416, „Konkursam uz Rankas kultūras nama vadītāja amatu” (uz nenoteiktu laiku) vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Rankas kultūras nama vadītāja amatu”( uz nenoteiktu laiku).

Pieteikums jāiesniedz līdz 24.01.2018. plkst. 12.00.

 Papildus informācija pa tālr. 26667017.