Galgauskas pamatskola izsludina vakanci:
• krievu valodas skolotāja/-s darbam 6.-9.klasēs (11 stundas nedēļā, darbs jāuzsāk 01.09.2018.). CV un motivācijas vēstuli iesūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: vai iesniegt personīgi Galgauskas pamatskolā līdz 2018.gada 10.augustam.
Papildus informācija: Galgauskas pamatskolas direktore Iveta Dzene, tālruņi: 64472141 vai 26315123.