2017.gada vasarā Gaujasrēveļos bērniem tiek piedāvātas 4 diennakts bezmaksas nometnes.

2 nometnes bērniem vecumā no 7 līdz 12 gadiem:

  • 1.nometne 13-17. augusts (pieteikšanās līdz 1. augustam vai līdz nometnes grupas nokomplektēšanai),
  • 2.nometne 18.-22. augusts (pieteikšanās līdz 7. augustam vai līdz nometnes grupas nokomplektēšanai).

2 nometnes bērniem vecumā no 13 līdz 17 gadiem:

  • 1.nometne 10.-14. jūlijs (pieteikšanās līdz 30. jūnijam vai līdz nometnes grupas nokomplektēšanai),
  • 2.nometne 7.-11. augusts (pieteikšanās līdz 25. jūlijam vai līdz nometnes grupas nokomplektēšanai).

Pieteikšanās: Ilze Biseniece, tel. 29417630, e-pasts:

Attēls

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.