Ar daudzveidīgām aktivitātēm un skolēnu sprintu profesiju pasaulē aizritējusi Karjeras nedēļa 2016 “ES BŪŠU... darba tirgū”. Lai kliedētu dažādus stereotipus, paplašinātu skolēnu redzesloku un iepazīstinātu ar profesiju daudzveidību, šoreiz Gulbenes novadā akcentētas radošās profesijas. Tādēļ liela daļa aktivitāšu notika bibliotēkās, kultūras namos, muzejos, mākslas un mūzikas skolā. Kopumā Karjeras nedēļas 89 aktivitātēs piedalījās vairāk nekā 2100 Gulbenes novada skolu audzēkņi.

Skolās tika noorganizētas 67 dažādas aktivitātes, piemēram, “Es- gids savā pagastā, novadā”, “Radošas īpašības rodošās profesijās”, safilmētā materiāla montāža, tikšanās ar absolventiem u.c.

Savukārt Gulbenes novada domes un sadarbības partneru piedāvātajās 22 aktivitātēs iesaistījās vairāk nekā 1500 skolēni. Šajā nedēļā durvis vēra 6 kultūras nami, kurus izvēlējās apmeklēt 273 skolēni. Karjeras izaugsmes iespējas novada bibliotēkās pētīja 360 skolēni, bet mūzikas skolā – 136.

Starp populārākajām aktivitātēm jāmin iespēju apmeklēt Gulbenes novada uzņēmumus un iestādes. Šo opciju izmantoja 409 skolēni. No tiem 110 viesojās Gulbenes novada Pašvaldības policijā, bet 90 – kūku bodē “Gardums”. Notika arī tikšanās ar pašvaldības speciālistiem un pagastu pārvalžu vadītājiem. Vairāk nekā 190 skolēni bija ieinteresēti kaligrāfijas izstādes “Noburti ritmi 2” apskatē Gulbenes Mākslas skolā.

Šajā nedēļā skolēni aktīvi izmantoja iespēju tikties ar vietējā un Latvijas mērogā zināmām radošām personībām, piemēram, TV režisori Zani Gargažinu, sporta žurnālistu Armandu Tripānu, TV personībām Janu Duļevsku un Valteru Krauzi, “Tālavas sidrs” zīmola izveidotāju un sidra darītāju Jāni Libeku, Strenču tautas nama vadītāju Ediju Frīdenbergu, mūziķi Ralfu Rubeni, floristi Ailitu Brezinsku, Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vecāko konsultanti Edīti Siļķēnu, žurnālistu un ANO Ziemeļvalstu konsultantu bēgļu jautājumos Baltijā Didzi Melbiksi u.c.

Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātās aktivitātes izmantoja vairāk nekā 112 skolēni. Viņi saņēma informāciju par tālākizglītības iespējām, veica pašizpēti profesionālo interešu jomā, uzzināja, kā rakstīt CV un ko teikt darba intervijā, kā arī apmeklēja individuālās konsultācijas.

Aktivitātes notika arī novada jauniešu centros. Piemēram, Rankas pagasta jauniešu iniciatīvu centrs “B.uM.s.” Karjeras nedēļas ietvaros atvēra Escape Room jeb izlaušanās istabu “Atklāj skolas sarga Aleksandra noslēpumu”, bet jauniešu centrs “Bāze” kopā ar Eiropas brīvprātīgajiem atklāja ķīmijas un fizikas eksperimentus un aicināja uz deju nodarbībām.

Ieskatu profesijās piedāvāja arī Valmieras tehnikuma Rankas teritoriālā struktūrvienība.

Karjeras nedēļa noslēdzās 14.oktobrī Gulbenes kultūras centrā, kur septiņas iedvesmas stacijas apmeklēja 220 5.-12.klašu audzēkņi. Šī bija vienreizēja iespēja uzklausīt diriģenta Inta Teterovska pieredzes stāstu; iepazīties ar tēlnieku, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas Formas dizaina programmas vadītāju, Latvijas eiro monētu dizaina autoru Ivaru Drulli; muzicēt kopā ar saksofonistu, komponistu Vilni Kundrātu, kura saknes ir Gulbenē, bet pats pašreiz dzīvo Rīgā un darbojas džeza mūzikā ar Mirage Jazz orchestra. Vilnis ir arī pieaicinātais docētājs Latvijas Mūzikas akadēmijā, kur pasniedz skaņu režiju. Savukārt Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja muzejpedagoģe Iveta Petrovska un Cēsu Centrālās bibliotēkas sociālo mediju speciāliste, bibliotekāre, kura dzied, spēlē ģitāru un teātri - Lāsma Vasmane centās lauzt skolēnu stereotipus par muzejnieka un bibliotekāra profesijām. Rīgas improvizācijas teātris aicināja jauniešus izmēģināt spēkus improvizācijā, bet sniega kurpju izgatavotājs un perkusiju meistars Edgars Safronovs ne tikai stāstīja, kā top pasaules tautu mūzikas instrumenti, bet arī nodemonstrēja to skanējumu.

Ņemot vērā skolēnu un pedagogu atsauksmes, tika secināts, ka gan skolēni, gan skolotāji visvairāk novērtēja iespēju visas nedēļas garumā tikties ar dažādām radošām personībām un iespēju darboties pašiem, ne tikai būt kā klausītājiem. Nākamajā Karjeras nedēļā varētu pievērst uzmanību tehniskajām profesijām un ražojošajiem uzņēmumiem, kā arī uzņēmumu un iestāžu apmeklējumiem veltīt vairāk nekā vienu dienu.

Par Karjeras nedēļu

Karjeras nedēļas ideja un mērķis ir palīdzēt skolēniem izzināt sevi, profesijas (darba tirgu), izglītības iespējas, veicināt skolēnu uzņēmību un motivāciju mācīties, aktualizēt karjeras atbalsta lomu skolās.

Šogad Karjeras nedēļa vienlaikus notika 25 Latvijas pilsētās un novados. Karjeras nedēļu Gulbenes novadā no 10. līdz 14. oktobrim rīkoja Gulbenes novada dome sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru un citiem sadarbības partneriem, kuru vidū ir Gulbenes novada bibliotēka, Gulbenes Mākslas skola, Gulbenes Mūzikas skolas, Gulbenes kultūras centrs, Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs.

Karjeras nedēļu jau piekto gadu atbalsta Eiropas Komisijas programmas Erasmus+ Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkls Euroguidance.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste