Tirzas pamatskolas skolēni – vienīgie no Gulbenes novada – 10.aprīlī piedalījās Vidzemes reģiona 4.-9.klašu izglītojamo pētniecisko darbu konkursā.

Stāsta skolas direktore Svetlana Ziepniece:

“Prieks, ka šajā mācību gadā trīs pētījumi tika veikti dabas zinātņu jomā: “Virānes ezeru resursi un to izmantošanas iespējas” (pētījuma autore Lelde Jēgere, vadītāja Gunta Gruņiere), “Pāļupītes izpēte” (pētījuma autores Selīna Tīna Golovača, Monta Šimanska, vadītāja Ausma Raģele), un 2.-3.klases pētījums par Tirzas upi un tās atvariem, vadītājas Mārīte Vajevska un Ilze Vajevska. Sociālo zinību sekcijā darbus prezentēja Lauma Marta Celmiņa ( “Tūrisma piedāvājums Tirzas pagastā”) un Monta Krone, Santa Vīksniņa (“Internets un tā lietošana”), darbu vadītāja Svetlana Ziepniece. Visi pētījumu autori ir ieguvuši pateicības un ir gatavi turpināt pētījumus nākamgad, bet 9.klases meitenēm ir tiesības ārpus konkursa iestāties Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā. Paši mazākie dalībnieki saņēma specbalvu “Mazs cinītis gāž lielu vezumu”, bet skola - uzslavu par kompetenču izglītības pieeju.”