Vācu valodas pēcpusdiena “Wir lernen Deutsch mit Spaß” /Mēs mācāmies vācu valodu ar prieku/

Katru gadu pavasara pusē skolēniem, kuri apgūst vācu valodu, ir iespēja satikties pasākumā, kura mērķis ir interesantā veidā kopā ar citu skolu audzēkņiem iemācīties kaut ko jaunu un iepazīt interesantus paņēmienus, kā labāk apgūt svešvalodas. Jau otro gadu šo vācu valodas pēcpusdienu kopā ar saviem skolēniem organizēja Gulbenes 2. vidusskolas vācu valodas skolotāja Ramona Ruņģe. Pasākuma sākumā skolotāja R. Ruņģe dāvināja katram dalībniekam kartīti ar Alfrēda Merciera vārdiem: “Was wir mit Freude lernen, vergessen wir nie.” Latviski tie skan šādi: “Ko mēs ar prieku mācāmies, to mēs nekad neaizmirstam.” Skolas direktore E. Kanaviņa uzsvēra, ka šodien visus pasākuma dalībniekus šeit vieno vācu valoda un ka tā, tāpat kā citas svešvalodas, ir noderīga mūsdienās ikvienam jaunietim. Pirmajā daļā katras skolas audzēkņi rādīja savus sagatavotos mājas darbus. Ģimnāzijas 10. klases skolēni bija sagatavojuši prezentāciju par savu skolu, klasi un sevi. Tās noslēgumā viņi rādīja un teica sakāmvārdus par darbu, mācībām un pienākumiem. 8. klases audzēknes kopā ar savu skolotāju Anitu Putnu runāja dzejoļus par vasaru un visiem klātesošajiem novēlēja to jauki pavadīt.

Gulbenes vidusskolas skolotāja Līga Lāce iepazīstināja visus dalībniekus ar 6. klases skolēnu sagatavoto dziesmu “Die Welt retten”, ar kuru viņi uzstājās Gētes institūta organizētajā projektā “Lautstark” un iekļuva laureātu skaitā. Šoreiz gan skatījāmies videoierakstu, jo paši bērni bija aizņemti citos pasākumos un nevarēja ierasties. Gulbenes 2. vidusskolas audzēkņi visus sveica ar pašu sagatavotu dziesmu vācu valodā.

Pēc daudzveidīgajiem priekšnesumiem sekoja darbs stacijās, kurās skolēni pildīja ļoti interesantus uzdevumus: darbojās ar vārdu spēlēm, veidoja Google aplikācijas, kā arī veica orientēšanās uzdevumus skolā un tās apkārtnē.

Pasākuma trešajā daļā katrs dalībnieks saņēma pateicību par dalību un kādu saldu kārumu. Paldies skolotājai Ramonai Ruņģei par vācu valodas pēcpusdienas organizēšanu! Paldies visiem dalībniekiem par izrādīto interesi, gatavojoties pasākumam un piedaloties tajā! Paldies Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļai par atbalstu!

                        Krievu un vācu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja A. Putna