Gulbenes sākumskola vēstures stāstu ir sākusi veidot 2017. gada 1. augustā, un šobrīd tai ir nepieciešams logo, lai lakoniski un vizuāli saistoši nestu savu vārdu gan ikdienā, gan svētkos.

Gulbenes sākumskolas logo projekta konkursā var piedalīties ikviens – skolēni, vecāki, skolas darbinieki un Gulbenes novada iedzīvotāji, kuri vēlas ieguldīt savas radošās spējas Gulbenes sākumskolas atpazīstamības veicināšanā.

Darbi jāiesniedz līdz 05.03.2018.

Konkursa nolikums

Par Gulbenes sākumskolas izveidi 2015. gada 29. janvārī lēma Gulbenes novada domes deputāti. Skola izveidota, reorganizējot Gulbenes Bērzu sākumskolu un Gulbenes vidusskolu.