Pamatojoties uz 2014. gada 27. marta Gulbenes novada bērnu un jauniešu  nometņu projekta nolikuma 4.6.punktu, Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļa izsludina projektu pieteikumu konkursu bērnu un jauniešu nometnēm vasaras brīvlaikā.  Nometņu projekti izvērtēšanai jāiesniedz līdz 2018. gada 30. aprīlim Izglītības, kultūras un sporta nodaļas 309. kabinetā.

 Konkursa mērķis un prasības ir noteiktas Gulbenes novada bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa nolikumā

Katrā nometnē sadarbībā ar Gulbenes novada sociālā dienesta atbildīgo personu Rūtu Borodkinu (tālr. 64497615) nodrošina 3 līdz 5 vietas sociālā riska bērniem.

                                                                                B.Muceniece,
Izglītības, kultūras un sporta nodaļas izglītības metodiķe