Gulbenes novada pašvaldība informē par Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestāžu un pirmsskolas izglītības grupu darba organizāciju 2018.gada vasaras periodā.

Pirmsskolas izglītības iestādes:

 • Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis” būs slēgta uz laiku no 2018.gada 25.jūnija līdz 24.jūlijam (ieskaitot);
 • Rankas pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” būs slēgta uz laiku no 2018.gada 25.jūnija līdz 31.jūlijam (ieskaitot);
 • Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte” būs slēgta uz laiku no 2018.gada 2.jūlija līdz 5.augustam (ieskaitot);
 • Stāķu pirmsskolas izglītības iestāde būs slēgta uz laiku no 2018.gada 2.jūlija līdz 31.jūlijam (ieskaitot);
 • Lejasciema pirmsskolas izglītības iestāde “Kamenīte” būs slēgta uz laiku no 2018.gada 2.jūlija līdz 7.augustam (ieskaitot);
 • Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestāde būs slēgta uz laiku no 2018.gada 25.jūlija līdz 21.augustam (ieskaitot);
 • Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis” būs atvērta visu 2018.gada vasaras periodu.

Pirmsskolas izglītības grupas:

 • Galgauskas pamatskolā būs slēgtas uz laiku no 2018.gada 18.jūnija līdz 16.augustam (ieskaitot);
 • Druvienas sākumskolā būs slēgtas uz laiku no 2018.gada 18.jūnija līdz 16.augustam (ieskaitot);
 • Tirzas pamatskolā būs slēgtas uz laiku no 2018.gada 2.jūlija līdz 7.augustam (ieskaitot);
 • Lizuma vidusskolā būs slēgtas uz laiku no 2018.gada 25.jūnija līdz 22.jūlijam (ieskaitot);
 • K.Valdemāra sākumskolā būs slēgtas uz laiku no 2018.gada 1.augusta līdz 2.septembrim (ieskaitot).
 • Stāmerienas pamatskolā un Litenes sākumskolā pirmsskolas grupu darbs tiks nodrošināts visu 2018.gada vasaras periodu.

Pilsētā vasaras periodā vienlaicīgi vienmēr būs atvērti divi bērnudārzi. Gulbenes 3.PII "Auseklītis" būs atvērts visu vasaru, taču 1. un 2. PII mainīsies – kad viens būs slēgts, tad strādās otrs. Vecāki var izvēlēties kādu no diviem bērnudārziem, kuri konkrētajā brīdī būs atvērti. Lūdzam laicīgi informēt izraudzīto iestādi uz kuru tiks vesta atvase!

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste