indexGulbenes novada dome izsludina pieaugušo neformālās izglītības programmu finansēšanas konkursu. Šoreiz konkursa prioritāte ir izglītot pieaugušos tādās jomās, kas ļauj uzlabot pašnodarbinātības iespējas vai uzlabo pieaugušo vispārējās kompetences labākai konkurencei darba tirgū.

Programmas jāiesniedz līdz 2018. gada 19. janvāra plkst.16.00 Gulbenes novada domes (Ābeļu iela 2) 309. kabinetā Anitai Birzniecei. Savukārt to īstenošana notiek no 2018. gada 5. februāra līdz 2018. gada 17. jūnijam Gulbenes novada teritorijā.

Konkursa nolikums un saistītie dokumenti

Nolikums

Pielikums Nr.1. Iesniegums licencēšanas komisijai

Pielikums Nr.2. Mācību programmas pieteikuma veidlapa

Pielikums Nr.3 Vērtēšanas kritēriji

Pielikums Nr.4 Atskaite

Pielikums Nr.5 Finanšu atskaite

Pielikums Nr.6 Reģistrācijas lapa

Pielikums Nr.7 Novērtējums