11.augustā Rīgā uz semināru “Pieaugušo izglītības vajadzības un iespējas” pulcēsies pašvaldību pārstāvji, kā arī izglītības politikas veidotāji un īstenotāji, lai spriestu par pieaugušo izglītības aktivizēšanas iespējām Latvijas novados. Pēcpusdienā notiks paneļdiskusija “Pieaugušo izglītības politikas mērķi, iespējas un vietējās pašvaldības atbildība. Sadarbība starp vietējām institūcijām pieaugušo izglītības aktivizēšanai”.

Gulbenes novada domi pasākumā pārstāv Anita Birzniece, Izglītības, kultūras un sporta nodaļas izglītības darba speciāliste.