Afiša

Gulbenes kultūras centrā 19.februārī plkst.19:00 novada "Gada balva kultūrā 2015" balvu pasniegšanas pasākums. Ieeja bez maksas.

1.daļa. Balvu pasniegšanas ceremonija, vada Latvijas Nacionālā teātra aktieris Mārcis Maņjakovs.

2.daļa. Atpūtas vakars kopā ar Iras Kraujas-Dūdumas grupu "Kraujas Storm Band".

“Gada balva kultūrā” balvu pasniegšanas ceremonijā tiks paziņoti balsojuma rezultātā noteiktie 2015.gada laureāti.

Nominācija Izvirzītie pretendenti
Novada labākais kultūras pasākums

Pasākumu cikls, veltīts māksliniekam Ludolfam Libertam 120 jubilejā, Tirzā un Gulbenē

Projekts “Runča Misiņa lasīšanas stacijas” ar noslēguma pasākumu Lasīšanas svētki

A.Mačuka, V.Lūriņš ‘Ciems starp divām upēm”, uzvedums ar novada amatiermākslas kolektīvu piedalīšanos Lejasciemā

Novada Gada cilvēks kultūrā

Edīte Ķikuste

Valda Vorza

Ilze un Normunds Zalpēteri

Debija kultūrā

“Darini savu tautastērpu”, B.Akmentiņa, M. Dolgā, A. Auzāne/TLMS “Sagša”

“Druvienas cilts”

Emīls Rusovs, Lizums

Gada kultūras darbinieks

Rita Gargažina, Lejasciems

Elita Dūte, Lizums

Jānis Skopans, Beļava

Gada mūziķis

Laura Anže un koris “Silver”

Inga Deigele

Donāts Veikšāns un mūzikas skolas pūtēju orķestris

Gada bibliotekārs

Iveta Erica, Gulbene

Ineta Masa, Stradi

Sandra Resne, Gulbenes vidusskola

Gada mākslinieks

Rudīte Liepiņa, Gulbene/Galgauska

Ailita Brezinska, Gulbene

Guntars Šmits, Lejasciems

Gada muzejnieks

Aiva Kraukle, Lizums

Valentīna Brūniņa, Gulbene

Inta Balode, Lejasciems

Gada amatiermākslas kolektīva vadītājs, kolektīvs

Iveta Eiduka, Tirza/Druviena/ Ranka

Jauktais vokālais ansamblis "Akcents" un vadītājas Ineta, Evelīna Maltavnieces, Lejasciems

Jauniešu tautisko deju kolektīvs “Litenietis” un vadītāja Zaiga Mangusa, Litene

Vēl vienu nomināciju – Mūža ieguldījums kultūrā – piešķir Gulbenes novada domes Kultūras komisija. Tiks pasniegtas arī speciālās balvas un ceļojošā Inese Stalidzānes balva un naudas prēmija.