27.02.2016. Gulbenes kultūras centrā notika vokālo ansambļu skate. Vokālo ansambļu sniegumu vērtēja žūrija – Jānis Baltiņš, Uldis Kokars, Roberts Liepiņš.

Skates rezultāti.

N.p.k. Ansambļa nosaukums Kolektīva vadītājs Punkti Pakāpe
1 Gulbenes novada Stradu pagasta sieviešu vokālais ansamblis “PIESKĀRIENS” Inga Deigele 37.83 II
2 Alūksnes novada Alūksnes kultūras centra jauniešu vokālais ansamblis Rita Staune 39.33 II
3 Balvu novada Tilžas pagasta sieviešu vokālais ansamblis “RASA”  Rita Keiša 38.17 II
4 Alūksnes novada Alsviķu pagasta kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "CANTICUM" Rita Staune 38 II
5 Viļakas novada Rekovas Kultūras centra sieviešu vokālais ansamblis Karīna Romanova 37.1 II
6 Balvu novada Krišjāņu pagasta sieviešu vokālais ansamblis "ELIJA"  Daiga Griestiņa 37.1 II
7 Gulbenes novada Beļavas tautas nama sieviešu vokālais ansamblis ASONANSE Astra Zvirbule 36 II
8 Alūksnes novada Ziemera pagasta Māriņkalna sieviešu vokālais ansamblis "PIERLA" Ilze Briediņa 35.17 II
9 Balvu novada Bērzpils pagasta sieviešu vokālais ansamblis "NAKTSVIJOLE" Daiga Griestiņa 35.02 II
10 Alūksnes novada Liepnas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "NOSKAŅA", Lilita Spirka 36.77 II
11 Rugāju novada Rugāju tautas nama dāmu vokālais ansamblis, Santa Everte 38.73 II
12 Apes novada Gaujienas tautas nama sieviešu vokālais ansamblis Dagnija Pakalne 37.83 II
13 Viļakas novada Viļakas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "CANSONE" Ilona Bukša 41.5 I
14 Alūksnes novada Jaunannas tautas nama sieviešu vokālais ansamblis "TRALLAS" Inese Vilciņa 38.18 II
15 Gulbenes novada Rankas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "MENORA" Linda Nebēdniece 36.67 II
16 Baltinavas novada Baltinavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis Marija Bukša 37.07 II
17 Alūksnes novada Jaunlaicenes sieviešu vokālais ansamblis Inga Ārste 41.17 I
18 Viļakas novada Medņevas tautas nama sieviešu vokālais ansamblis "MELODIJA" Inita Raginska 40 I
19 Apes novada Apes tautas nama sieviešu vokālais ansamblis Sandra Oto 43.77 I
20 Gulbenes novada Kalnienas tautas nama sieviešu vokālais ansamblis "VĒJA MEITENES" Artis Žīgurs 36.93 II
21 Alūksnes novada Mālupes pagasta sieviešu vokālais ansamblis Irēna Andranova 37.75 II
22 Apes novada Virešu saieta nama sieviešu vokālais ansamblis "KOĶETE" Baiba Ozoliņa - Maltavniece 40.75 I
23 Gulbenes novada Tirzas kultūras nama meiteņu vokālais ansamblis "ODZIŅAS" Inga Zomerovska 40.17 I
24 Alūksnes novada Veclaicenes pagasta sieviešu vokālais ansamblis Ilze Briediņa 41.57 I
25 Gulbenes novada Gulbenes kultūras centra sieviešu senioru vokālais ansamblis "LATGALĪTE" Lūcija Hmeļevska 40 I
26 Alūksnes novada Veclaicenes pagasta vīru vokālais ansamblis Ilze Briediņa 41.5 I
27 Apes novada Gaujienas tautas nama vīru vokālais ansamblis Ilze Dāve 38 II
28 Gulbenes novada Gulbenes kultūras centra vīru senioru vokālais ansamblis "NAMEJS" Ligita Plešanova - Jarusova 40.75 I