2016. gada 4. martā plkst. 18:00 Balvu muižas koncertzālē notika Alūksnes, Apes, Balvu un Gulbenes novadu senioru un jaukto vokālo ansambļu skate. Kopumā piedalījās 26 vokālie ansambļi, no tiem 12 ansambļi pārstāveja Gulbenes novadu.

Gulbenes novada vokālo ansambļu rezultāti

Nr.p.k. Iestādes un kolektīva nosaukums Vadītājs Vērtējums (punkti) Pakāpe
 1.  
“Zīle” Lizuma KN, Gulbenes nov. Anita Ledaine 38,17 2.
 1.  
“Baltābele” Stradu pagasta pārvalde, Gulbenes nov. Lūcija Hmeļevska 37 2.
 1.  
“ Vakarvējš” Stāmerienas TN, Gulbenes nov. Rudīte Boka 37,33 2.
 1.  
“Sendienas” Rankas KN, Gulbenes nov. Linda Nebēdniece 35,15 2.
 1.  
“Kamenes” Jaungulbenes pag., Gulbenes nov. Māra Mezīte 38,33 2.
 1.  
“ Atminu lietus”   Tirzas KN, Gulbenes nov. Gunta Apine 37,84 2.
 1.  
“ Lai skan” Līgo pag. KN, Gulbenes nov. Aivija Krūmiņa 37,57 2.
 1.  
“Satekas” Lejasciema pag. KN, Gulbenes nov. Vija Nurža 35,05 2.
 1.  
“ SENIORA” Daukstu pagasta pārvalde, Gulbenes nov. Iveta Golovača 35,73 2.
 1.  
“Veišu muzikanti” Galgauskas pag., Gulbenes nov. Inga Zomerovska 40,05 1.
 1.  
“Tirzmalieši” Tirzas KN, Gulbenes nov. Inga Zomerovska 40,19 1.
 1.  
“Akcents” Lejasciema pag. KN, Gulbenes nov. Evelīna un Ineta Maltavnieces 41,17 1.