16.aprīlī Gulbenē notika Gulbenes apriņķa tautisko deju kolektīvu skate. Trīspadsmit deju kolektīvi žūrijai un skatītājiem katrs atrādīja divas dejas.

Dejotājus vērtēja Agris Veismanis, Balvu apriņķa deju kolektīvu virsvadītājs, deju kolektīvu mākslinieciskais vadītājs, Andis Kozaks, TDA „Raitais solis” mākslinieciskais vadītājs, Jāzepa Vītola Mūzikas Akadēmijas horeogrāfijas katedras lektors un Arta Slica, Rīgas Teikas vidusskolas un VEF kultūras pils deju ansambļa „Zalktis” repetitore, Rīgas Teikas vidusskolas deju kolektīvu „Skabardzēni” mākslinieciskā vadītāja. 

Visaugstāko punktu skaitu ieguva Gulbenes kultūras centra jauniešu deju kolektīvs „Zelta Rūsiņš”.

Skates rezultāti

Nr.p.k Deju kolektīvs Deju grupa

Diploma

pakāpe

Punkti
Novads, pagasts, iestādes nosaukums, kolektīva nosaukums Vadītāja vārds, uzvārds
1. Gulbenes kultūras centra JDK „Zelta Rūsiņš” Edīte Ķikuste B 1 Augstākā 49,2
2. Litenes pagasta tautas nama JDK „Litenietis” Zaiga Mangusa B 2 Augstākā 47,5
3. Stāmerienas pagasta tautas nama JDK „Poga” Zaiga Mangusa B 2 Augstākā 48,7
4. Tirzas pagasta kultūras nama JDK „Tirza” Iveta Eiduka C I 40,8
5. Lizuma pagasta kultūras nama JDK „Veiksme” Elita Dūte C I 43,8
6. Gulbenes kultūras centra VPDK „Ratiņš” Iva un Kārlis Venti D Augstākā 48,2
7. Gulbenes kultūras centra VPDK „Apinītis” Edīte Ķikuste D Augstākā 46
8. Beļavas pagasta tautas nama VPDK „Ega” Diāna Tuča D I 42,5
9. Tirzas pagasta kultūras nama VPDK Iveta Eiduka E Augstākā 45,7
10. Litenes pagasta tautas nama VPDK „Ratenieki” Dina Markova E I 42,5
11. Lejasciema kultūras nama VPDK „Unce” Daiga Tipāne E I 43,3
12. Gulbenes kultūras centra senioru DK „Vērdiņš” Edīte Ķikuste F Augstākā 47,6
13. Lizuma pagasta kultūras nama senioru DK „Ozoli” Zaiga Mangusa F I 44,5

Jana Igaviņa,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste