tums01 Gulbenes novada bibliotēka aicina piedalīties mūsdienu folkloras konkursā „Tumšo vakaru pastāsti”, kas ilgs no 10.- 27. oktobrim. Konkursā piedalīties aicināti visu vecumu interesenti, kas prot uzrakstīt vai pastāstīt kādu paša pieredzētu vai sacerētu veļu laika vai spoku stāstu.

Mūsdienās par veļu laiku pieņemts uzskatīt laiku starp Miķeļiem un Mārtiņiem. Laiku, kad rudens miglas vāli, kas klāj ielejas un reizēm visu apkārtni, simbolizē senču veļus, kas ierodas savās mājvietās. Senatnē šajā laikā cilvēki pulcējās kopā un stāstīja atmiņas par aizgājušajiem dzimtas cilvēkiem, stāstīja pasakas un minēja mīklas. Uz šādu kopīgu stāstīšanu aicinām arī jūs.

Kāds no stāstiem varētu sākties, piemēram, šādi: “Es nekādiem spokiem neticu, bet vienreiz man gadījās...”, “Tas notika tajā dienā, kad nomira mans vecaistēvs...”, vai arī “Kad lielais sienas pulkstenis nozvanīja divpadsmito stundu…”. Ja tā labi padomā, tad kaut kas TĀDS noteikti reiz ir atgadījies!

Konkursa noslēgumā 29.oktobrī plkst.16oo Gulbenes novada bibliotēkā Literārajā kafejnīcā “Tumšo vakaru pastāsti” noskaidrosim, kurš ir labākais paša sacerētais stāsts, spilgtāk izstāstītais paša piedzīvotais stāsts, spilgtāk izstāstītais dzirdētais vai lasītais stāsts, kā arī kurš no stāstniekiem iegūs Klausītāju simpātiju balvu.

Pašu sacerētos stāstus gaidām rakstiskā veidā līdz 27.oktobra plkst.12oo Gulbenes novada bibliotēkā 2.stāvā vai pa e-pastu . Pie iesniegtā darba jānorāda autora vārds, uzvārds, vecums un tālruņa numurs. Konkursa stāstu vērtēšanā piedalīties aicināts stāstnieks, Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta latviešu folkloras krātuves pētnieks Guntis Pakalns.

Sarosieties, stāstu zinātāji, un līdzi aiciniet arī klausīties gribētājus!

Iveta Krūmiņa,
Gulbenes novada bibliotēkas Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja