Foto: S.Lībere, I.Dārzniece

2. novembrī svinīgi tika atklātas Lizuma pagasta bibliotēkas jaunās telpas Lizuma pagastmājā. Šīs pārmaiņas notika, pateicoties uzsāktajai pagastmājas pielāgošanai Lizuma vidusskolas pirmsskolas  grupiņu bērnu vajadzībām. Jaunās telpas iegūtas, pārveidojot bijušo Tautskolas zāli un savienojot to ar foajē telpu. 

Tagad bibliotēkas grāmatu fonds izvietots plašās un pārskatāmās telpās, kur būs ērti gan bibliotēkas darbiniecēm, gan apmeklētājiem. “Mums tagad pašiem sava Gaismas pils!”, tā telpu atklāšanas svinībās teica bibliotēkas vadītāja Ligita Ozoliņa, un šai atziņai noteikti piekritīs ikviens, kas iegriezīsies Lizuma bibliotēkas jaunajās telpās. Būvniecības darbus veica SIA “Vidzemes Būvnieks”, milzīgu organizatorisko darbu ieguldīja Gulbenes novada bibliotēkas direktore Antra Sprudzāne, kas atklāšanas dienā atzina, ka Lizumā tagad ir novadā plašākā lauku bibliotēka.

Pateicību pelnījuši visi, kas pielikuši roku, lai īsā laikā notiku gan apjomīgie pārbūves darbi, gan mēbeļu un grāmatu pārcelšana uz jauno mājvietu. Bibliotekāres saka paldies SIA “Vidzemes Būvnieks” (direktors Jānis Bokta) komandai par  kvalitatīvi un savlaicīgi veiktajiem remontdarbiem, meistaram Uldim Brektem no SIA “Mežmalas-M” par mēbelēm un to uzstādīšanu, datorspeciālistiem Guntim Grīslim un Aivim Blūmam par datoru un interneta pieslēguma sakārtošanu, novada bibliotēkas darbiniekam Ināram Markovam par žalūziju uzstādīšanu, Lizuma pagasta pārvaldes vīriem Aigaram Ozoliņam, Ivaram Bumburam un Marģeram Biseniekam par plauktu un grāmatu pārnešanu. Protams, vislielākā pateicība galvenajai darbu un pārvērtību organizētājai - Antrai Sprudzānei, kā arī  finansētājiem – Gulbenes novada domei un Lizuma pagasta pārvaldei. Telpu remontam un aizsargslēģa ierīkošanai no Lizuma pagasta pārvaldes līdzekļiem iztērēti 18 000 EUR, kas iegūti, pārdodot zemes īpašumu “Pinkas”, ko izsolē šā gada pavasarī no pašvaldības nopirka SIA “Avoti SWF”.

Telpu iekārtojuma un dizaina jautājumos lieti noderējis bibliotekāres Evitas Dārznieces profesionālais skatījums. Pašlaik Evita devusies ilgākā atvaļinājumā – viņa auklē dēliņu, bet bibliotēkā viņas vietā apmeklētājus apkalpos Maija Jaunbērziņa. Bibliotēkas vadītāja Ligita Ozoliņa ir priecīga par lieliski iekārtotajām darba vietām un plašajām telpām, kuru daudzveidīgam pielietojumam jau tagad ieceru netrūkst.

Jauno telpu atklāšanas brīdi ar sirsnīgu muzicēšanu kuplināja Druvienas pusē jau labi zināmie mūziķi Linda Nebēdniece un Tom Humphrey. Zīmīgi, ka bibliotēkas telpas Linda ieskandināja, spēlējot uz bibliotekāres Maijas Jaunbērziņas darinātās kokles.  Par svētku galdu bija parūpējusies Ieva Ogorodova ar uzņēmuma “RAINO” kolektīvu. Ciemiņi neskopojās ar laba vēlējumiem un solīja, ka turpmāk bibliotēku apmeklēs daudz biežāk. Lai piepildās!

Inta Dārzniece