11.novembrī Gulbenē, atzīmējot Lāčplēša dienu, svinīgā lāpu gājienā no pilsētas centra uz pieminekli par Latvijas brīvību kritušajiem Gulbenes draudzes locekļiem devās kupls skaits cilvēku. Viņu vidū zemessargi, jaunsargi, pašvaldības pārstāvji, pilsētas un novada iedzīvotāji.

Pirms ziedu un svecīšu nolikšanas klātesošos uzrunāja Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis, Zemessardzes 25.kājnieku bataljona komandieris Normunds Baranovs, bet ar muzikālu priekšnesumu priecēja Aleksandra Spicberga.

Pēc tam Gulbenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā notika piemiņas svētbrīdis.

Jana Igaviņa,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste