14.decembrī Gulbenes novada bibliotēkas darbinieki bija sarūpējuši izzinošas krāsojamās grāmatas bērniem „Gulbenes novada pērles” atvēršanas svētkus. Grāmata vēsta par interesantām vietām, kultūras pieminekļiem un notikumiem, kas saistās ar Gulbenes novadu. Tā ir piemērota sākumskolas vecuma bērniem un izdota, lai radošā veidā mudinātu iepazīt savu novadu un veicinātu lokālo patriotismu.

Grāmatā ir pieminēti visi 13 Gulbenes novada pagasti un Gulbenes pilsēta. Katram pagastam ir atvēlēta sava lapa, kas atklāj to interesantāko par konkrēto vietu, piemēram, teikas, mīklas, tautasdziesmas, šai vietai raksturīgus sakāmvārdus vai parunas, kā arī interesantus, izzinošus vēstures faktus un vietu raksturojošus kultūrvēsturiskos objektus. Grāmatai cauri vijas Gulbenes bērnu bibliotēkas neatņemamais simbols – runcis Misiņš.

Par grāmatas tekstiem parūpējās Gulbenes novada bibliotēkas Novadpētniecības un humanitāro zinātņu lasītavas vadītāja Sanita Jurkāne, bet par ilustrācijām - Gulbenes novada bibliotēkas Novadpētniecības un humanitāro zinātņu lasītavas bibliotekāre Inga Caunīte.

„Ideja par šādas grāmatas izveidošanu radās pirms diviem gadiem, kad vajadzēja sagatavot materiālu par Gulbenes novadu mūsu mazākajiem lasītājiem. Informācijas par Gulbenes novadu ir ļoti daudz - gan mūsu novadpētniecības lasītavā, gan Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā bibliotēkā. Lielākās grūtības sagādāja esošā informācijas apjoma sakārtošana divos trīs teikumos, kuros būtu pateikts pilnīgi viss. Grāmatas tapšanas procesā mēs tikāmies arī ar vēstures skolotājiem. Viņi bija ļoti priecīgi par šādu grāmatu, jo tā kalpos kā praktisks materiāls, ko varēs izmantot darbā ar sākumskolas skolēniem. Šobrīd apdomājam ieteikumu par līdzīga materiāla izveidošanu vecākiem bērniem, kurā ietvertu vairāk stāstu, vairāk uzdevumu,” stāsta grāmatas tekstu autore Sanita Jurkāne.

Lai pārbaudītu vai izvēlētie teksti un zīmējumi ir saprotami bērniem, tika veidotas ekspertu grupas. Nodarbību laikā Gulbenes bērnu bibliotēkā, Gulbenes vidusskolā un Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādē bērni iepazina interesantus faktus un stāstus par Gulbenes novadu, kā arī pildīja grāmatā iekļautos uzdevumus un krāsoja zīmējumus. Ņemot vērā saņemtās atsauksmes un ierosinājumus, tapusi grāmatas gala versija.

„Kolēģi bibliotēkā secinājuši, ka pēdējos gados skolēni arvien mazāk raksta zinātniski pētniecisko darbus par novadpētniecības tēmām, par to, kas saistās ar mūsu novada vēsturi. Radās arī jautājums, cik liela uzmanība skolās tiek pievērsta novada vēsturei. Šie ir daži iemesli, kāpēc nolēmām izveidot šādu materiālu. Bibliotēkas darbinieki grāmatas tapšanā ir ielikuši mīlestību pret savu novadu. Paralēli saviem tiešajiem darba pienākumiem Sanita un Inga atrada laiku, lai varētu sameklēt materiālus, zīmēt ilustrācijas, sagatavot to visu publicēšanai. Ļoti ceru, ka skolotāji sākumskolās un audzinātājas bērnudārzu vecākajās grupiņās izmantos to kā radošo materiālu nodarbībās,” grāmatas atvēršanas pasākumā atklāja Gulbenes novada bibliotēkas direktore Antra Sprudzāne.

Grāmata „Gulbenes novada pērles” izdota 1000 eksemplāros. Tā nav paredzēta pārdošanai, taču būs pieejama visās Gulbenes novada skolās, pirmsskolas izglītības iestādēs un bibliotēkās, kur to ikviens interesents varēs nokopēt. Drīzumā grāmata bezmaksas lejupielādēšanai būs pieejama arī Gulbenes novada bibliotēkas mājaslapā www.gulbenesbiblioteka.lv.

Gulbenes novada bibliotēka Vidzemes plānošanas reģiona izsludinātajā projektu konkursā „Vidzemes kultūras programma 2016” guva atbalstu projektam “Krāsojamā grāmata bērniem „Gulbenes novada pērles””. Piešķirtais finansējums izmantots grāmatas maketēšanai un izdošanai.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste