gbk2016t

Ir atkal aizritējis viens darbīgs, kultūras norisēm bagāts gads. Ikviens ir aicināts izvērtēt un pieteikt to labo un skaisto, ko 2016. gads ir ierakstījis Gulbenes novada kultūras dzīves vēsturē.

Pretendentus – personības un notikumus – nominācijām “Gada balvai kultūrā 2016” var izvirzīt, aizpildot pieteikuma anketu un līdz 13.01.2017. to iesniedzot Gulbenes novada domes 314.kabinetā (Ābeļu iela 2, Gulbene) vai iesūtot elektroniski .

Pārskats par aizvadītā, 2016. gada, kultūras dzīves norisēm Gulbenes novadā.

Pieteikuma anketa

Pasākumu “Gulbenes novada Gada balva kultūrā” organizē Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļa saskaņā ar 26.03.2015. Gulbenes novada domes sēdē apstiprinātajiem noteikumiem.