2017. gada 24.janvārī Kultūras ministrijā 29 Latvijas deju apriņķu virsvadītāji sanāksmē veica deju lieluzveduma “Māras zeme” sagatavošanas procesa apspriedi. Gulbenes novadu pārstāv Gulbenes deju apriņķa virsvadītāja Zaiga Mangusa.

Lai profesionāli un kompetenti izvērtētu lieluzveduma “Māras zeme” atbilstību scenārijam, katrs virsvadītājs sniedza uz deju kolektīvu vadītāju aptaujām balstītu savu un sava deju apriņķa deju kolektīvu vadītāju un dejotāju viedokli. Atbilstoši māksliniecisko vadītāju iecerēm semināros, mēģinājumos un kopmēģinājumos, repertuārs tiek apgūts, aprobēts deju kolektīvos. Vadītāji velta lielu uzmanību deju idejiskajai un tematiskajai izpratnei.

Virsvadītāju veiktā aptauja liecina par vadītāju nedalītu uzticību radošajai komandai, tās profesionalitātei un uzveduma idejai. Diskusijā izskanēja atsevišķi profesionāli ieteikumi programmas pilnveidošanai. Virsvadītāji pauž atbalstu un gatavību strādāt profesionālā komandā, lai nodrošinātu Dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktību, kā arī deju lieluzveduma “Māras zeme” realizāciju. Latvijas novadu dejotāji atbalsta dalību uzvedumā un tajā piedāvātajās idejās.

Deju apriņķu virsvadītāji apliecina, ka medijos izskanējušie negatīvie viedokļi nepauž deju nozares profesionāļu un dejotāju vairākuma viedokli. Tas atstājis negatīvu iespaidu uz nozares tēlu un prestižu, kā arī svētku sagatavošanas procesu. Aicinām pārtraukt šo negatīvo kampaņu un ļaut mākslinieciskajai grupai un visai dejotāju saimei gatavoties Deju svētkiem!

Informē Edīte Siļķēna,
Gulbenes novada domes vecākā konsultante kultūras jomā