17.februārī Gulbenes kultūras centrā norisinājās svinīgā balvu pasniegšanas ceremonija „Gada balva kultūrā 2016”, ko organizēja Gulbenes novada domes Kultūras, izglītības un sporta nodaļa. Balvas tika pasniegtas 9 nominācijās, apbalvojot gan labākos aizvadītā gada kultūras un mākslas cilvēkus, gan amatiermākslas kolektīvus un veiksmīgāko kultūras pasākumu organizatorus. Jāpiebilst, ka “Gada balva kultūrā 2016” notika jau sesto reizi.

Balvu par mūža ieguldījumu kultūrā saņēma Dzidra Matīsa, Galgauskas pagasta bibliotēkas vadītāja. Nominācijā Novada gada cilvēks kultūrā laureāta balvu ieguva Donāts Veikšāns, Gulbenes Mūzikas skolas pedagogs. Savukārt par Gada kultūras darbinieku tika atzīta Sarmīte Supe – Stabiņa, Jaungulbenes Tautas nama vadītāja. Par Gada bibliotekāru tika nominēta Ingrīda Rubene, Gulbenes novada bibliotēkas darbiniece. Nominācijā Gada muzejnieks balvu saņēma "Kalanģu" kultūrvēsturiskās mājas vadītāja Aiva Kraukle. Nominācijā Gada mūziķis par labāko tika atzīts Grigorijs Gorodko jeb Gregs. Nominācijā Gada mākslinieks laureāta balvu saņēma floriste Inga Nagle. Nominācijā Debija kultūrā labākie jauniešu vokāli instrumentālais ansamblis „DEEP SILENCE”, vadītājs Juris Ivanovs. Nominācijā Gada amatiermākslas kolektīva vadītājs, kolektīvs laureāti - Diāna Tuča un tautisko deju kolektīvs “EGA”. Savukārt speciālā balva - J.Āboliņam un Lizuma jauktajam korim. Nominācijā Novada labākais kultūras pasākums balvu saņēma Inta Aizkalniete, Jolands Andževs un Rita Lūriņa par brīvdabas uzvedumu “Barona meitas septiņi sapņi”. Savukārt Ineses Stalidzānes balvu saņēma Ilvita Klaviņa, Gulbenes kultūras centra darbiniece. Pasākuma noslēgumā speciālās balvas Inetai Melderei, Dairai Karolei un Mairitai Ķuzei-Nakoskinai pasniedza Gulbenes novada domes Kultūras komisija.

Ar priekšnesumiem priecēja Lizuma lauku kapela, Lizuma jauktais koris, Gulbenes Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi, Beļavas tautisko deju kolektīvs EGA, mūziķis Ginc, Stradu pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Pieskāriens”, Gulbenes kultūras centra vīru vokālais ansamblis “Namejs”, Gulbenes kultūras centra tautisko deju kolektīvs “Zelta Rūsiņš”, jauniešu vokālā grupa “Zelta Bukurags”, Lejasciema jauniešu vokāli instrumentālais ansamblis “DEEP SILANCE” un mūziķis Gregs.

Jana Igaviņa,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste