2017.gada 1. un 2.aprīlī Jelgavas pilsētas kultūras namā un Jelgavas Mūzikas vidusskolā notika starptautiskais pūtēju orķestru konkurss Baltic Open un IX Latvijas pūtēju orķestru konkurss, kurā piedalījās 47 pūtēju orķestri.

Pateicamies par novada vārda aizstāvēšanu IX Latvijas pūtēju orķestru konkursā arī mūsu novada orķestriem – Gulbenes Mūzikas skolas pūtēju orķestrim un diriģentam Donātam Veikšānam (2.vieta), Gulbenes kultūras centra pūtēju orķestrim un diriģentam Jolandam Andževam (2.vieta), Lejasciema kultūras nama pūtēju orķestrim "Lejasciems" un diriģentam Jurim Ivanovam.

Dārta Dīvāne, Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļa