Lepojamies ar novada amatierteātriem, kuri uzdrīkstējās savu radošo sniegumu atrādīt ārpus novada, piedaloties Latvijas amatierteātru iestudējumu skates “Gada izrāde 2016” reģionālajās skatēs Alūksnē un Rēzeknē.

Sasniegtais

  • Tirzas amatierteātrim “Mūžam Tavs” un jauniešu teātra studijai “Miljons” – 1.pakāpe un atzinība par izrādes kostīmiem
  • Jaungulbenes amatierteātrim “Kuriozs” – 2.pakāpe
  • Gulbenes Tautas teātrim – 3.pakāpe

Paldies drosmīgajām režisorēm – Aldai Albertei, Sarmītei Supei Stabiņai, Inetai Krastiņai – un ikkatram aktierim par ieguldīto darbu un atdevi.

Visus rezultātus skatiet lnkc.gov.lv

Dārta Dīvāne, Gulbenes novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļa