Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs šogad svin 35 gadu darbības jubileju. Lai iezīmētu jubilejas gadu, aizvadītajā nedēļā uz svētkiem muzejā pulcējās tā darbinieki, kolēģi no citiem novada muzejiem un kultūras iestādēm. Atklājot jaunu ekspozīciju “Novada mākslinieki no 1818…”, muzeja direktore Valda Vorza pauda gandarījumu, ka mūsu novads var lepoties ar izcilām personībām - Otto Bērtiņu, Jūliju Madernieku, Jūliju Straumi, Voldemāru Irbi, Leo Svempu, Ludolfu Libertu, Paulu Duškinu-Kalēju, Induli Ranku, Ilgu Vanagu, Jāni un Ilonu Brektēm.

Kā īpašs notikums izvērtās Ludorfa Liberta gleznas “Mākslinieka vecāku portrets” nodošana publiskai apskatei. Jāpiebilst, ka glezna ir Rietumu bankas Labdarības fonda dāvinājums muzejam.

Jana Igaviņa, Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste