28.aprīlī Vecgulbenes muižā norisinājās pasākums, kas veltīts Gulbenes novada bibliotēkas 70 gadu jubilejai. Svinīgā atmosfērā bibliotēkas pārstāvji ne tikai saņēma laba vēlējumus, bet arī paši teica „paldies” vārdus saviem sadarbības partneriem, esošajiem un bijušajiem darbiniekiem un vadītājiem, čaklajiem lasītājiem, dažādu bibliotēkas rīkoto konkursu uzvarētājiem.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis šajā reizē pasniedza arī Gulbenes novada pašvaldības Atzinības un Pateicības rakstus.

Atzinības rakstus saņēma:

  • Vija Tašiņa - par ilggadīgu, godprātīgu un profesionālu darbu Gulbenes novada bibliotēkā;
  • Inga Caunīte - par inovatīvu darbu un ieguldījumu Gulbenes novada bibliotēkas tēla veidošanā;
  • Jeļena Bogdanova - par ilggadīgu, apzinīgu un precīzu darbu Gulbenes novada bibliotēkā;
  • Antra Sprudzāne - par ieguldījumu Gulbenes novada bibliotēkas attīstībā un sabiedrības kultūrizglītošanu.

Pateicības rakstus saņēma:

  • Andris Vītols - par profesionālu un godprātīgu darbu Gulbenes novada bibliotēkā;
  • Indra Logina – par apzinīgu un radošu darbu, vadot Gulbenes novada bibliotēkas informācijas centru.

Gunta Krevica, Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste