Kenčinas pašvaldība Polijā jau 14. reizi organizēja ekoloģijas festivālu “Tīrais rajons”, kura mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu pozitīvu attieksmi pret apkārtējo vidi. Festivāla noslēguma pasākums norisinātājās 2017. gada 27. maijā Barciany pagastā, Kenčinas apgabalā. Festivāla laikā notika dziesmu konkurss par ekoloģijas tēmu, mākslas konkursa “Dabas bruņas” un fotokonkursa “Apburtais mežs” uzvarētāju apbalvošana.

Tradicionāli festivālā tiek pārstāvēts arī Gulbenes novads. Šī gada festivālā un dziesmu konkursā piedalījās Gulbenes vidusskolas 3. klašu ansamblis un viņu skolotāja Velga Kočāne. Ansamblis var lepoties ar sasniegumiem, jo šī gada 2. martā uzrādīja visaugstāko rezultātu Gulbenes novada vokālās mūzikas konkursā „Balsis 2017”. Kolektīvs ieguva tiesības piedalīties konkursa 2.kārtā Vidzemes reģiona mērogā, kas norisinājās 10. martā Mazsalacā, iegūstot II pakāpes diplomu.

Dziedātājas lieliski sevi parādīja arī Polijas festivālā “Tīrais rajons”, kur konkurenci sastādīja ansambļi gan no Polijas, gan Krievijas. Gulbenes vidusskolas ansamblis ieguva 3.vietu savā vecuma grupā – 1. līdz 3. klašu ansambļu starpā.

Uz Poliju devās arī Galgauskas pamatskolas Vides pulciņa dalībnieki un viņu skolotāja Sanita Lazdiņa, kuri regulāri piedalās aktivitātēs un projektos, kas saistīti festivāla galveno tēmu - ekoloģijas un vides jautājumiem. Pulciņa dalībnieki aktīvi iesaistījušies Dabas aizsardzības pārvaldes, SIA “Lauku konsultāciju un izglītības centra”, AS “Latvijas zaļā punkta”, VAS “Latvijas Valsts meži” un citu organizatoru rīkotajos pasākumos.

Dārta Dīvāne
Gulbenes novada domes konsultante kultūras jomā