Vakariem paliekot aizvien tumšākiem un garākiem, atrodi sev tīkamu nodarbi un iesaisties kādā no vairāk nekā simts amatiermākslas kolektīviem un interešu grupām Gulbenes novadā! Pievienojies radošiem, uzņēmīgiem, atraktīviem kolektīviem un izaicini sevi jauniem sasniegumiem!

Kolektīvu apraksti

 

Kolektīvs

Vadītājs

Mēģinājumi

Gulbenes kultūras centrs (vairāk informācijas: Ineta Meldere 20244882, )

Gulbenes tautas teātris

Ineta Krastiņa

Otrdiena 18:30-22:00

Trešdiena 19:00-22:30

Piektdiena 18:30-22:00

Tautas lietišķās mākslas studija “Sagša”

Biruta Akmentiņa

Katru dienu

Pūtēju orķestris

Diriģents, Jolands Andževs, mākslinieciskais vadītājs Egons Kliesmets

Svētdiena 10:00-13:00

Jauktais koris “Harmonija”

Māra Mezīte

Ceturtdiena 19:00-23:00

Senioru tautisko deju kolektīvs “Vērdiņš”

Edīte Ķikuste

Otrdiena 19:00-21:00

Vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs “Ratiņš”

Iva un Kārlis Venti

Pirmdiena 19:30-22:00

Ceturtdiena 19:30-22:00

Vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs “Apinītis”

Edīte Ķikuste

Pirmdiena 19:30-22:30

Senioru vīru vokālais ansamblis “Namejs”

Emīls Rusovs

Piektdiena 17:00-19:00

Senioru vokālais ansamblis “Latgalīte”

Lūcija Hmeļevska

Trešdiena 16:30-18:30

Jauniešu tautisko deju kolektīvs “Zelta Rūsiņš”

Edīte Ķikuste

Piektdiena 20:00-23:00

Svētdiena 15:00-18:00

Bērnu tautisko deju kolektīvs “Draiskuļi” (1.klase)

Dzintra Kokoreviča

Otrdiena 13:45-14:30

Ceturtdiena 14:00-15:00

Bērnu popgrupa “Pipariņi”

Marita Mūrniece

Otrdiena 16:30-17:20

Trešdiena 17:00-17:40

Bērnu popgrupa “Pipari”- vidējā grupa

Marita Mūrniece

Otrdiena 17:30-18:30

Trešdiena 17:40-18:30

Bērnu popgrupa “Pipari”- vecākā grupa

Marita Mūrniece

Piektdiena 16:00-17:00

Bērnu tautisko deju kolektīvs “Knausīši” – jaunākā grupa

Zane Meiere

Trešdiena 16:50-17:30

Piektdiena 16:50-17:30

Bērnu tautisko deju kolektīvs “Knausīši” – vidējā grupa

Zane Meiere

Trešdiena 17:30-18:10

Piektdiena 17:30-18:10

Bērnu tautisko deju kolektīvs “Knausīši” – vecākā grupa

Zane Meiere

Trešdiena 18:10-18:50

Piektdiena 18:10-18:50

Bērnu vokālā studija

Ligita Plešanova – Jarusova

Pirmdiena 18:00-18:40

Ceturtdiena 18:00-18:40

Bērnu teātris

Ineta Krastiņa

Otrdiena 17:00-18:15

Jauniešu teātra studija

Ilvita Kļaviņa

Trešdiena 17:00-19:00

Šūšanas pulciņš “Mazās adatiņas”

Agra Ranka

Otrdiena 15:00-17:30

Trešdiena 15:00-17:30

Senioru līnijdeju grupa “Leno”

Spulga Upāne

Trešdiena 10:00-12:00

Ceturtdiena 10:00-12:00

Beļavas tautas nams (vairāk informācijas: Sarmīte Viduce 26241829, )

Amatierteātris “Mistērija”

Jolanta Zirne

Pirmdiena 18:00-22:00

Ceturtdiena 18:00-22:00

Rokdarbu kopa “Dzīpariņš”  

Herunda Zuša

Pirmdiena 09:00-16:00

*Beļavas pagasta pārvaldē

Mākslas studija “Krāsu prieks”

Agnese Zariņa

Otrdiena 16:00-23:00

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “EGA”

Diāna Tuča

Piektdiena 20:00-23:00

Svētdiena 10:00-13:00

*Tautas namā vai “Zīļukā”

Sieviešu vokālais ansamblis “Asonanse”

Zigrīda Imanta Kručena

Ceturtdiena 16:00-19:00

Piektdiena 17:00-21:00

Ozolkalna kultūras un sporta centrs “Zīļuks” (vairāk informācijas: Jānis Skopans 25417738, )

Amatierteātris “Spēlmaņi”

Jānis Skopans

Otrdiena 18:30-22:30

Ceturtdiena 18:30-22:30

Lietišķās mākslas pulciņš

Laila Ķiploka

Piektdiena 18:00-21:00

Svētdiena 12:00-15:00

Daukstu pagasta Staru kultūras nams (vairāk informācijas: Astrīda Vilciņa 29238101, )

Folkloras kopa “Līgo”

Iveta Golovača

Trešdiena 19:00-21:00

Piektdiena 19:00-21:00

Senioru sieviešu vokālais ansamblis “Seniora”

Iveta Golovača

Otrdiena 17:00-19:00

Lietišķās mākslas kolektīvs “Rožceliņš”

Aija Auzāne

Katru dienu no 09:00-12:00

Rokdarbnieču pulciņš “Atspolīte”

Anda Krima

Trešdiena 15:00-20:00

*Daukstu pagasta “Dzērvēs”

Amatierteātris

Astrīda Vilciņa

Pirmdiena 19:00.-21:00

Ceturtdiena 19:00-21:00

Druvienas kultūras nams (vairāk informācijas: Valda Putene 26402984, )

Folkloras kopa “Pērlis”

Dace Vītola

Trešdienas, svētdienas

Pirmsskolas vecuma bērnu popgrupa “Bukuradziņi”

Linda Nebēdniece

Piektdienas

Jauniešu popgrupa “Zelta Bukurags”

 

Sestdienas

Jauniešu vokāli instrumentālā studija

Kalvis Vītols, Linda Nebēdniece

Ceturtdienas, sestdienas

Vokāli instrumentālais ansamblis “SWAP”

Kalvis Vītols

Sestdienas

Druvienas Amatu centrs

Velga Černoglazova

Nedēļas nogales

Klavierklase

Dace Vītola

 

Sieviešu interešu klubs “Pavards”

Lita Zalpētere, Daiga Apsīte

Otrdienas

Galgauskas kultūras nams (vairāk informācijas: Sarmīte Muižniece 26371735, )

Jauktais vokālais ansamblis “Veišu muzikanti”

Inga Zomerovska

Ceturtdiena 19:00-21:00

Galgauskas amatierteātris “Galgauska”

Līga Radiončika

Otrdiena/trešdiena 19:00-21:00

Lietišķās mākslas pulciņš

Sarmīte Muižniece

Otrdiena 10:00-17:00

Jaungulbenes tautas nams (vairāk informācijas: Sarmīte Supe 28359700, )

Sieviešu koris “Liede”

Ilona Matīsa

Otrdiena 18:30

*PII “Pienenīte” telpās

Sieviešu senioru vokālais ansamblis “Kamenes”

Māra Mezīte

Otrdiena 17:30

Bērnu popgrupa “Dzērvenes”

Inta Zellīte

Otrdiena 15:00

Folkgrupa “Dadzes”

Inta Zellīte

Otrdiena 17:00

Amatierteātris “Kuriozs”

Sarmīte Supe

Trešdiena, ceturtdiena 19:00

Lejasciema kultūras nams (vairāk informācijas: Rita Gargažina 29392051, )

Jauktais koris “Kaprīze”

Ineta Maltavniece

Trešdiena, piektdiena 19:00-21:00

Jauktais vokālais ansamblis “Akcents”

Evelīna Cielava

Piektdiena 17:00-19:00

Jauktais senioru vokālais ansamblis “Satekas”

Vija Nurža

Ceturtdiena 10:00-12:00

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Unce”

Daiga Tipāne

Piektdiena 19:00-21:00

Svētdiena 17:00-19:00

Amatierteātris “Paradokss”

Ineta Krastiņa

Ceturtdiena 18:00-21:00

Pūtēju orķestris “Lejasciems”

Juris Ivanovs

Sestdiena 10:00-12:00

*Kultūras nams vai Draudzes māja

Netradicionālo deju grupa “Dzinteles”

Elīna Krēsliņa

Otrdiena 18:00-20:00

Folkloras grupa “Smaržo siens”

Inga Deigele

Otrdiena 18:00-20:00

Rokdarbu kopa

Lāsma Einberga

Trešdiena 18:00-20:00

Vingrošanas grupa

Vizma Petrova

Ceturtdiena 17:00-18:00

Relaksācijas grupa JOGA (senioriem)

Antra Aizupiete

Ceturtdiena 12:30-14:00

Veselības uzlabošanas vingrošanas nodarbības

Artūrs Grīnbergs

Pirmdiena 17:30-18:30

Gulbenes mūzikas skolas Lejasciema vidusskolas klavieru klase

Māra Aizupiete

Otrdiena, ceturtdiena 13:00-18:00

Litenes tautas nams (vairāk informācijas: Maija Leimane 29119765, )

Jauniešu deju kopa “Litenietis”

Zaiga Mangusa

Sestdiena, svētdiena 10:00-14:00

Vidējās paaudzes deju kopa “Ratenieki”

Dina Markova

Pirmdiena, trešdiena 18:30-21:30

Amatierteātris “Nebēdnieki”

Vitālijs Platais (no novembra Sarmīte Locāne)

Otrdiena, ceturtdiena 18:30-21:30

Bērnu popgrupa “Brīnumiņi”

Dace Dzērve

Sestdiena 15:00-18:00

Rokdarbu pulciņš

 

Pēc vienošanās

Veselīga dzīvesveida atbalsta grupa

Indra Vaska

Pēc vienošanās. *PII zālē

Lizuma kultūras nams (vairāk informācijas: Elita Dūte 29477005, )

Lizuma jauktais koris

Jānis Āboliņš

Trešdiena, svētdiena

Jauniešu tautisko deju kolektīvs “Veiksme”

Elita Dūte

Otrdiena, ceturtdiena

Senioru tautisko deju kolektīvs “Ozoli”

Zaiga Mangusa

Ceturtdiena, sestdiena

Sieviešu senioru vokālais ansamblis “Zīle”

Anita Ledaine

Trešdiena

*Lizuma vidusskolā

Folkloras kopa “Ūdenszāle”

Rihards Valters

Trešdiena

*Lizuma vidusskolā

Lizuma lauku kapela

Osvalds Drancāns

Piektdiena

Amatnieku kopa “Laipa”

Līga Ozoliņa

Svētdiena

Amatierteātris “Daiva”

Solveiga Vilka

Pirmdiena, trešdiena

Tautas mūzikas orķestris

Jānis Dimants

Svētdiena

Gulbenes Mūzikas skolas Lizuma filiāle

Anita Ledaine, Līga Kļaviņa

Pirmdiena, otrdiena, ceturtdiena, piektdiena

*Kultūras namā un vidusskolā

Senioru un vidējās paaudzes ritma grupa

Sarmīte Vlodare

Pirmdiena, trešdiena

Grupa “Līdums”

Osvalds Drancāns

Svētdiena

Līgo kultūras nams (vairāk informācijas: Kristīne Bekmane 29337845, )

Amatierteātris “Vieglu garu!”

Biruta Tropa

Piektdiena, sestdiena 18:00

Bērnu teātra grupa

Biruta Tropa

Piektdiena 18:00

Sestdiena 11:00

Deju grupa “Madaras”

Anitra Markoviča

Ceturtdiena 13:00

Sieviešu senioru vokālais ansamblis “Lai skan!”

Aivija Krūmiņa

Trešdiena 11:00

Rankas kultūras nams (vairāk informācijas: Laura Grudule 28616258, )

Amatierteātris “Rameka”

Jānis Daudziņš

Ceturtdiena 19:00

Sieviešu vokālais ansamblis “Menora”

Linda Hamfrīsa

Otrdiena 19:00

Folkloras kopa “Ramkas rakstīni”

Aelita Medejse

Otrdiena 17:00

Stāmerienas tautas nams (vairāk informācijas: Gaida Vīksniņa 22017391, )

Jauniešu deju kopa “Poga”

Zaiga Mangusa

Svētdiena 13:00-16:00

Sestdiena 19:00-22:00

Amatierteātris “Spēle”

Ilvita Kļaviņa

Otrdiena 19:00-22:00

Ceturtdiena 19:00-22:00

Rokdarbu un aušanas kopa “Saulessvece”

Līga Velpa

Ceturtdiena 16:00-20:00

Otrdiena 17:00-19.00

*Stāmerienas pamatskolā

Sieviešu senioru vokālais ansamblis “Vakarvējš”

Rudīte Boka

Pirmdiena 16:00-18:00

Ceturtdiena 13:00-15:00

Dāmu deju grupa “Kamene”

Solvita Skopāne

Piektdiena 19:00-22:00

Kalnienas tautas nams (vairāk informācijas: Marina Nagle 28665789, )

Sieviešu vokālais ansamblis “Vēja meitenes”

Artis Žīgurs

Otrdiena, trešdiena, piektdiena 19:00-21:00

Līnijdeju grupa “TAGAD”

Spulga Upāne

Trešdiena 19:00-21:00

Sestdiena 11:00-13:00

Brakdanc deju grupa “B- boys”

Marina Nagle

Otrdiena, ceturtdiena 18:00-20:00

Sestdiena 13:00-14:00

Sporta interešu klubs “Mygon”

Ivars Naglis

Pirmdiena 19:00-21:00

Sestdiena 18:00-20:00

Trenažieri:

Pirmdiena 19:00-21:00

Trešdiena, piektdiena 18:00-20:00

Vokāli instrumentālais ansamblis “R.P.M.”

Jānis Krēsliņš

Sestdiena, svētdiena

Stradu pagasts (vairāk informācijas: Alise Rubene-Dūne 26484322, )

Sieviešu senioru vokālais ansamblis “Baltābele”

Daira Karole

Trešdiena 18:30-20:00

Senioru Eiropas deju grupa “Baltābele”

Larisa Augstkalne

Trešdiena 17:00-18:30

Interešu klubs “Rasa”

Ligita Lapsa

Piektdiena 17:00-20:00

Sieviešu vokālais ansamblis “Pieskāriens”

Emīls Rusovs

Piektdiena19:00-21:00

Folkloras kopa “Saulgani”

Linda Hamfrīsa

Ceturtdiena 19:00-21:00

Jauniešu tautisko deju kolektīvs “Zeija”

Dace Freimane

Pirmdiena 18:30-20:30

Piektdiena 19:00-21:00

Radošā studija “Magone”

Daiga Kalinka

Otrdiena, sestdiena 12:00-16:00

Tirzas kultūras nams (vairāk informācijas: Alda Alberte 26954829, )

Sieviešu koris “Tirzmalietes”

Gunta Apine

Otrdiena, piektdiena 16:00

Jauktais vokālais ansamblis “Tirzmalieši”

Inga Zomerovska

Otrdiena, piektdiena 18:00

Jauniešu (meiteņu) vokālais ansamblis “Odziņas”

Zigrīda Imanta Kručena

Sestdiena 10:00

Sieviešu senioru vokālais ansamblis “Atmiņu lietus”

Gunta Apine

Otrdiena, piektdiena 14:00

Jauniešu tautisko deju kolektīvs “Tirza”

Iveta Eiduka

Trešdiena 18.00, sestdiena 16:00

Vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs “Azanda”

Iveta Eiduka

Pirmdiena, ceturtdiena 19:00

Senioru tautisko deju kolektīvs “Avots”

Iveta Eiduka

Otrdiena, piektdiena 18:00

Amatierteātris “Mūžam Tavs” un jauniešu teātra studija “Miljons”

Alda Alberte

Piektdiena 20:00, svētdiena 12:00

Vokāli instrumentālais ansamblis

Vilnis Kantiševs, Arnis Rakulis

Pēc vienošanās