20.oktobrī, atzīmējot Vietvārdu dienu, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks akcijas “Vietvārdu talka” noslēguma pasākums, kurā ar stāstiem, dziesmām un dzeju tiks cildināta vietvārdu raža un godināti čaklākie vācēji un vietvārdiem krāšņākie novadi. Tostarp arī Gulbenes novads, kas bija augusta krāšņākais novads.

Piemēram, talcinieki ir reģistrējuši vietvārdu „Gaujas stūris” ar to domājot ēku Gulbenē, kurā jau daudzus gadus atrodas veikals. Savukārt Lejasciemā ar vārdu Cūksmeceris tiek apzīmēts kāds mežs. Ārkārtīgi daudz vietvārdu ir veltīti Rankas pagastam. Viens no tiem - Gargroda – vieta Uriekstes upes krastā, robeža Lizuma un Rankas pagastam.

 „Vietvārdu talka” ir  UNESCO Latvijas Nacionālā komisijas un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta rīkota akcija, kuras mērķis ir apzināt, pierakstīt un datubāzē reģistrēt vietējos vietvārdus (īpašvārdus, kas nosauc kādu fizioģeogrāfisku objektu, piemēram, Zilais kalns, Velna grava, Čurkstupīte utt.), kas tiek lietoti patlaban vai ir lietoti agrāk.

Akcija, kurā varēja piedalīties ikviens interesents, norisinājās no 2017.gada 21.februāra līdz 30.septembrim. Apzinātos vietvārdus talcinieki varēja reģistrēt speciālā Tautas vietvārdu datubāzē www.vietvardi.lv.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste