Ar 23.11.2017. Kultūras ministrijas rīkojumu Nr. 2.5.-1-267 Strūves ģeodēziskā loka punkts "Ranka" Gulbenes novadā, Rankas pagastā, pie Magnūžiem (zemes vienības kadastra apzīmējums: 5084 0100 025) iekļauts Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.

Rīkojums publicēts 01.12.2017. “Latvijas Vēstnesī” un stājas spēkā 02.12.2017.