Dainuvīte Putniņa – mūsu lieliskā, neatkārtojamā, burvīgā gaviļniece, Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliere, Gulbenes novada deju kolektīvu mākslinieciskā vadītāja.

Mums, dejotājiem, ir bijis tas gods būt kopā ar šo unikālo personību. Dažam 17 gadus, dažam 11, dažam piecus. Bet visiem ir bijusi iespēja pasmelties viņas dzīvesprieku, paņemt kādu riekšavu no viņas pienākuma un atbildības sajūtas, baudīt viņas mīlestību uz deju un katru dejotāju. Ne velti viņa 52 savas dzīves gadus ir veltījusi vairāk nekā 3000 dejotājiem.

27.janvārī Lizuma kultūras namā sveikt Dainuvīti Putniņu skaistajā dzīves jubilejā bija ieradušies simtiem dejotāju, koncertmeistaru, Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Vējiņš, Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vecākais konsultants kultūras jautājumos Svens Renemanis, konsultante kultūras jomā Dārta Dīvāne, Lizuma pagasta pārvaldes vadītājs Uģis Aigars, Lizuma vidusskolas direktore Irēna Ābeltiņa, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Abi labi” dejotāji no Rankas pagasta, Gulbenes novada senioru biedrības „Atspulgs 5” priekšsēdētāja Anna Vīgante, Gulbenes novada deju kolektīvu vadītāji, Gulbenes kultūras centra direktors Egons Kliesmets, Lizuma astoņdesmito gadu A grupas jauktais deju kolektīvs, kas vēlāk pārtapa par vidējās paaudzes deju kolektīvu „Untums”, Kārļa Venta vārdā D grupas vidējās paaudzes deju kolektīvs “Ratiņš” dalībnieks, deju kolektīvu vadītājs Jānis Matisons, toreizējā Gulbenes rajona izglītības darba metodiķe ārpus klases darbā no 1997. līdz 2009.gadam Rasma Vanaga, Lizuma kultūras nama direktore Elita Dūte un Lizuma kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja Līga Ozoliņa, Inta Dārzniece (Lizuma kultūras nama direktore no 19981. līdz 1992.gadam), Edīte Siļķēna (Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vecākā konsultante kultūras jomā no 2009. līdz 2017.gadam), Lauktehnikas astoņdesmito gadu jauniešu deju kolektīva pārstāvji, bērnu deju kolektīvs “Draiskuļi”, jauniešu deju kolektīvs “Veiksme”, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Apinītis”, senioru deju kolektīvi “Ozoli” un “Vērdiņš”. Mīļu, sirsnīgu un muzikālu sveicienu bija sagatavojuši viņas radi.

Šajā vakarā izskanēja daudz labu vārdu, kas  pacēlās augšup, uz mirkli piederot ikvienam, un turpinādami savu ceļu, atstāja mūs, iemitinoties putnu spārnos vai kādā kadiķa adatiņā, padarot tās mazliet citādā zaļumā un par mirklīti maigākas. Tos mēs un īpaši jau jubilāre noglabās kā dārgumus, kaut kur dziļi, dziļi sirdī. Nekad tie nezaudēs savu vērtību un vienmēr būs sasniedzami. Tie liks viņai uzsmaidīt un nobirdināt kādu sirsnīgu aizkustinājuma asaru. Tas viss ir, bija un būs neaprakstāmi skaisti un patiesi. Tāpat kā Dainuvītes Putniņas dzīve – skaista, piepildīta un neatkārtojama.

Kārļa Kumsāra veidoto filmu „Caur manu dvēseli” par Dainuvīti Putniņu skatīt šeit.

Elita Dūte
Lizuma kultūras nama vadītāja