Lasīšana rosina domāt, bagātina valodu, palīdz uzturēt sarunu, arī palīdz mācībās skolēniem. Lai rosinātu skolēnus lasīt, viens no veidiem varētu būt tikšanās ar jauniem rakstniekiem, kuri rakstīt paši savus darbus ir uzsākuši jau skolas laikā. Gulbenes novada bibliotēka bija iniciatore šādam projektam, kura gaitā jaunie Latvijas rakstnieki un dzejnieki tika aicināti uz Gulbenes pilsētas skolām un Lizuma vidusskolu, lai tiktos ar jauniešiem un runātu par lasīšanas nozīmību, rakstīšanas iespēju jau skolas laikā.

Decembrī Lizuma vidusskolu un Gulbenes 2.vidusskolu apmeklēja rakstniece Laura Vilka, kura atklāja savus rakstīšanas noslēpumus. Izrādās, viņai palīdz arī datorspēles! Saruna, sevišķi ar zēniem, izvērtās interesanta un aizraujoša!

Pilnīgi savādāka tikšanās un saruna bija ar jauno dzejnieku Tomu Treibergu, kurš stundas vadīja Gulbenes 2.vidusskolā un Gulbenes novada Valsts ģimnāzijā. Toma dzeja ir personīgo pārdzīvojumu dzeja. Tajā viņš runā par vilšanās sajūtām, par mīlestību, par kompromisiem, par to, kas tieši tajā brīdī ir sasāpējis un aktuāls.

2018.g. janvārī notika divas pēdējās Lasītprieka stundas. Ļoti interesanta, saturīga, ar daudz jautājumiem bija tikšanās ar jauno un ļoti labi zināmo rakstnieci Lauru Dreiži. Laura jau vairākas reizes ir ciemojusies Gulbenē. Arī šajā reizē jauniešu gaidīja Lauras pieredzes stāsts par rakstīšanas pirmsākumiem, par R.Tolkina un Harija Potera atstāto iespaidu uz rakstnieces rakstīšanas stilu.

Noslēdzošā tikšanās bija ar urbānās vai pilsētas fantāzijas žanra rakstnieci Lindu Nemieru. Viņas stāsts par personīgo pieredzi vācot materiālus un sagatavojoties rakstīšanai bija gana interesants, lai jaunieši pat pēc tikšanās uzdotu jautājumus.

Tikšanās nebūtu vērā ņemamas, ja tajās nopiedalītos ieinteresēti klausītāji, šajā gadījumā skolēni un skolotāji. Vēlos pateikt lielu paldies par aktivitāti tikšanos laikā, par interesi un aizrautību. Īpašs paldies Lizuma latviešu valodas skolotājai Ingai Kadilei, Gulbenes 2.vidusskolas bibliotekārei Zitai Grinbergai un Gulbenes novada Valsts ģimnāzijas skolotājiem un bibliotekārei Inesei Amantovai par iesaistīšanos un Lasītprieka stundu organizēšanu skolās.

Paldies arī projektā iesaistītajām rakstniecēm Laurai Vilkai, Laurai Dreižei un Lindai Nemierai un dzejniekam Tomam Treibergam par atsaucību un aizrautību!

Projekts tapa sadarbībā ar Valsts Kultūrkapitāla fondu.

Solvita Lībere,
Gulbenes bērnu bibliotēkas vadītāja