17.02.2018. plkst. 18.00 Rēzeknes kultūras namā, Brāļu Skrindu ielā 3, uz Meteņdienas sadanci pulcēsies 8 deju kolektīvi no Rēzeknes, Verēmu pagasta, Viļāniem, Gulbenes un Bauskas.

Gulbeni pārstāvēs jauniešu deju kolektīvs “Zelta Rūsiņš” un vidējās paaudzes deju kolektīvs “Apinītis”.

Ieeja koncertā – brīva.

rezk1802

Informē Maija Upeniece,
pašvaldības aģentūra “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs”